Gratis OV als oplossing voor de woningmarkt

Gratis OV als oplossing voor de woningmarkt

Tijdens de Provada is gediscussieerd over de ambitie van gemeentes om van nog meer huurwoningen de huurprijs en het maximale inkomen voor huurders te reguleren.

Bijna tegelijkertijd werd bekend dat de overheid plannen heeft voor een OV-taks voor woningbezitters, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars.

Proefballonentijd

Kortom, het is proefballonentijd. Mijn proefballon: gratis OV voor iedereen die buiten de populaire gebieden in de Randstad woont. Dit heeft de volgende effecten:
• Minder (prijs)druk op overspannen woningmarkten;
• Een aanmoediging om in rustigere en goedkopere gebieden te wonen;
• Meer mensen uit de auto;
• Minder krimp in de krimpregio’s.

Gepolariseerde discussie

Neem vooral deze optie mee, zou ik zeggen tegen ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gemeenten. Mijn voorstel brengt de verschillende belanghebbenden bij elkaar en dat is hard nodig. De discussie over de huurwoningmarkt raakt steeds verder gepolariseerd. Gratis OV voor forenzen komt tegemoet aan de wens om de (woon)lasten laag te houden. Het voorkomt regelgeving die de markt nog verder reguleert en daarmee naar mijn verwachting op de langer termijn averechts effect sorteert.

Kosten gratis OV

Uit een column van half jaar geleden van de econoom Mathijs Bouman is op te maken dat de extra kosten van deze maatregel zouden neerkomen op zo’n 150 miljoen euro per jaar. Deze kosten zouden bijvoorbeeld neergelegd kunnen worden bij werkgevers (die geen woonwerkverkeer meer hoeven te vergoeden) en wellicht ook bij projectontwikkelaars, maar dan wel onder de voorwaarde dat de aangekondigde bemoeizucht rondom de huurwoningmarkt van tafel gaat.

Over de auteur:
Frank van Min is directeur van Wolf Huisvestinggroep.

Frank van Min

Frank van Min

Directeur van Wolf Huisvestingsgroep