nieuws

Kabinet wil beleggers mee laten betalen bij OV-knoopunt

Beleggingen

Vastgoedbeleggers die meebetalen omdat ze vlakbij een OV knooppunt zitten. In Frankrijk is het heel gebruikelijk, nu heeft het kabinet ook plannen voor Nederland.

Kabinet wil beleggers mee laten betalen bij OV-knoopunt
Hoogbouw aan Laakhavenzijde station Hollands Spoor Den Haag

Het kabinet zou plannen hebben voor een OV- taks voor omwonenden van een station of ov-knooppunt volgens het Financieele Dagblad. Daarbij zouden beleggers ook flink meebetalen bij een gebiedsontwikkeling. Zo kan bij nieuwbouwprojecten om een extra bijdrage van 5000 euro per woning worden gevraagd.  Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee, zegt in het Radio 1 Journaal dat hij er wel iets in ziet. Het zou dan wel om nieuwe ontwikkelingen moeten gaan.

Op 11 juni berichtte het FD dat het Rijk overweegt om woningbezitters, vastgoedpartijen en ondernemers te laten meebetalen aan het aanleggen van nieuwe ov-infrastructuur in de Randstad. De steden hebben zeker 3 miljard nodig om de toegenomen mobiliteitsvraag op te vangen, maar hebben geen geld. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ook geen ruimte op de begroting.

Aanname dat vastgoedprijzen omhoog gaan

Dat bij infraprojecten de baten voor de omgeving hoog kunnen zijn bleek vorig jaar uit een studie van het Centraal Planbureau naar de nieuwe A2-tunnel in Maastricht. Sinds de snelweg onder de grond verdween, zijn de huizenprijzen in de omgeving met in totaal minstens 220 miljoen euro opgestuwd, puur dankzij de verbeterde leefbaarheid. Volgens het rapport van adviesbureau Rebel (waarop het plan is gebaseerd) zou de bouw van nieuwe stations eveneens steevast leiden tot hogere vastgoedprijzen in de omgeving. Met dat soort opbrengsten wordt bij kosten- en batenanalyses of bij de bekostiging van infrastructurele projecten geen of slechts beperkt rekening gehouden. Volgens een onderzoek dat Vastgoedmarkt onlangs publiceerde is dat niet altijd zo. Bijvoorbeeld in Arnhem steeg de waarde van de huizen niet. 

Neprom

Directeur Jan Fokkema van ontwikkellaarsvereniging Neprom wijst er in het FD op dat projectontwikkelaars op vrijwillige basis en in goed overleg al bijdragen aan allerlei kosten. ‘Vaak gaat dat om een hoger bedrag dan wanneer die bijdrage afgedwongen zou worden.’ De netto-opbrengst van een ov-heffing op nieuwbouw kan volgens Fokkema wel eens tegenvallen als dit betekent dat de vrijwillige bijdrage tegelijkertijd afneemt. Het liefst zou Fokkema meer geld vanuit het Rijk zien voor de infrastructuur. ‘Niet alleen in de grote steden loopt het vast, dat geldt ook voor de veertig grootste gemeenten. Tegelijk willen we in Nederland een miljoen woningen bouwen, maar komt de productie niet van de grond. Stel infrabudget beschikbaar voor de gemeenten die de snelste en beste plannen ontwikkelen. Dan is er een prikkel om de woningbouwproductie te versnellen en worden twee problemen opgelost.’

MDBS Stedenbouw roept op twitter dat dit de wereld op zijn kop is: ‘Juist woningen die (te) ver van OV gebouwd zijn/worden moeten extra worden belast omdat zij hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengen (infra, CO2, files, etc.)’ (tekst gaat verder onder de tweet)

De maatregelen staan in het Deltaplan Mobiliteit. Daarin staat dat in de toekomst veel vormen van mobiliteit, zoals openbaar vervoer, deelauto’s, deelfietsen en parkeerplaatsen, samengebracht worden in zogeheten hubs. Die knooppunten moeten zowel aan de rand van de stad als in de stad komen, maar ook op andere strategische plaatsen zoals langs snelwegen. Dat is een van de onderdelen in het Deltaplan Mobiliteit 2030 dat de Mobiliteitsalliantie half juni aan het kabinet overhandigt. Voor de maatregelen in het Deltaplan is tussen 2020 en 2040 bijna 56 miljard euro nodig. Dat is veel meer dan de overheid nu per jaar aan mobiliteit besteedt. Zo moet al bij gebiedsontwikkeling worden gekeken naar de benodigde aanpassingen aan de infrastructuur en moet meer publiek-private samenwerking mogelijk worden.

 

Reageer op dit artikel