Regelzucht Ivens rondom illegale onderhuur afgestraft

Regelzucht Ivens rondom illegale onderhuur afgestraft

De Amsterdamse corporaties hebben in februari 2019 aangegeven dat maar liefst tien tot twintig procent van hun huurders aan 'illegale onderverhuur' doet: zij bewonen de gehuurde woning niet zelf, maar verhuren deze tegen een hogere prijs dan zij er zelf voor betalen.

Huurders wordt deze ‘business opportunity’ gegeven door overmatige regelzucht in de huurmarkt: het ‘woningwaarderingsstelsel’ beperkt de huurprijs die een corporatie vraagt, de huurder krijgt vaak ‘huurtoeslag’ en beëindiging van een huurovereenkomst door de verhuurder is vaak een complexe, tijdrovende en dure zaak.

Eén methode voor een verhuurder om illegale onderverhuur te bestrijden, is de gemeente te laten vaststellen of de Basisregistratie Personen overeenkomt met de NAW-gegevens van de verhuurder. Uit de Kamerbrief van minister Kasja Ollongren van 13 maart blijkt dat gemeenten hier, ondanks AVG-privacyparanoia, gewoon aan mee kunnen werken. Onze ervaring leert dat de medewerkers van de gemeente Amsterdam hier echter geen weet van hebben.

De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens pleit voor nóg meer regels, en lijkt vergeten te zijn het ambtenarenapparaat beter te informeren over de toch al complexe bestaande spelregels.

De uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten lijkt aan te geven dat de kiezer hem afstraft, de SP van Ivens heeft in Amsterdam aanzienlijk minder stemmen gekregen dan bij de vorige Statenverkiezingen.

Wellicht is het bepleiten van regels goed voor zijn profilering en politieke carrière, maar het draagt niet bij aan de oplossing van het probleem van de illegale onderhuur.

Ik nodig de wethouder in ieder geval van harte uit om de gemeente beter te laten samenwerken met verhuurders.

Over de auteur
Frank van Min is directeur van Wolf Huisvestingsgroep

Frank van Min

Frank van Min

Directeur van Wolf Huisvestingsgroep