Montea koopt 47,9 hectare in Tiel

Montea koopt 47,9 hectare in Tiel

Het Belgische logistiek vastgoedbedrijf Montea heeft in een sale-and-leaseback transactie 47,9 hectare gekocht op bedrijventerrein De Kellen in Tiel.

Deze transactie vertegenwoordigt een totale investeringswaarde van 58,0 miljoen euro, waarvan 4,67 miljoen euro zal worden betaald nadat de site archeologisch op kosten en op risico van de verkoper is opgeschoond. De transactie zal een bruto aanvangsrendement genereren van 6 procent, ofwel een huur van 3.480.000 euro per jaar. Het terrein bestaat uit twee delen, beide op lange termijn verhuurd.

38,7 ha is voor een vaste periode van 30 jaar verhuurd aan Recycling Kombinatie Reko (De Kellen en Recycling Kombinatie Reko zijn gelieerde ondernemingen). Recycling Kombinatie Reko plant voor eigen rekening forse investeringen voor de renovatie en verlenging van de kade en de verharding van het terrein teneinde deze geschikt te maken voor de opslag en verwerking van restafval.

9,2 ha is voor een vaste periode van 11,75 jaar verhuurd aan Struyck Verwo Infra. Bij een eventueel vertrek van Struyck Verwo Infra op het einde van de huurovereenkomst zal Recycling Kombinatie REKO het huurcontract voortzetten voor een restduur tot en met het einde van de 30-jarige periode van de 38,7 ha die het bedrijf reeds huurt. Na afloop van de 30-jarige huurperiode zal Recycling Kombinatie REKO het terrein bouwrijp aanleveren.

Gezien de ruime bestemming en gezien de omvang van de locatie, zal Montea na het verlopen van bovenvermelde lange termijn huurcontracten een ambitieus masterplan voor de omgeving kunnen ontwikkelen.

Hylcke Okkinga, directeur Nederland van Montea: 'Deze transactie doet het relatief aandeel van Nederland in de totale portefeuille stijgen van 30 naar 35 procent. Bovendien verbetert deze transactie de gemiddelde looptijd van de huurcontracten in de totale portefeuille van 7,4 jaar naar 8,5 jaar, daalt de geconsolideerde schuldgraad van 52,7 procent naar 51,1 procent terwijl de positieve impact op het Epra-resultaat per aandeel 0,04 euro bedraagt.'

De transactie zal deels gefinancierd zal worden door middel van een inbreng in natura van de schuldvordering van De Kellen op Montea Nederland tot betaling van de koopprijs in het kapitaal van Montea.