'Huiseigenaar verdient betere bescherming privacy'

Volledige openbaarheid van gegevens van huiseigenaren is achterhaald, concludeert juriste Anna Berlee van de Universiteit Maastricht in haar promotieonderzoek.
Delen:

Belangrijke persoonsgegevens die in de koopakte van de notaris staan, zoals het ID-nummer of de maximale hoogte van de hypotheeklening, kunnen nu via het Kadaster worden opgevraagd. De privacy van huiseigenaren is hierdoor in het geding. Volgens de promovenda zou het beter zijn om vooraf te bepalen of de aanvrager van de informatie een gerechtvaardigd belang heeft.

Berlee onderzocht hoe privacy van huiseigenaren zich verhoudt tot de volledige openbaarheid van gegevens uit de leveringsakte, die tegen betaling zijn op te vragen uit de openbare registers van het Kadaster. Die openbaarheid kan van belang zijn voor geïnteresseerde kopers, bijvoorbeeld om te achterhalen of de verkoper van een huis wel gerechtigd is het pand te verkopen. Maar de volledige openbaarheid van gegevens die nu geboden wordt, is disproportioneel, zo stelt Berlee. Niet iedereen is erbij gebaat dat privacygevoelige gegevens zoals hoogte van de hypotheek, geboortedatum of burgerlijke staat volledig opvraagbaar zijn.

In tegenstelling tot vroeger, toen informatie alleen analoog verkrijgbaar was, kan via digitale technieken veel beter worden gestuurd in het beschikbaar maken van kadastrale gegevens. In haar onderzoek refereert Berlee aan Duitsland, dat werkt met een belangentest. Via die test bepalen de Duitsers vooraf of de aanvrager een gerechtvaardigd belang heeft om (delen van) informatie op te vragen. ‘Een dergelijke test zou beter aansluiten bij de huidige privacyregelgeving, zonder afbreuk te doen aan de onderliggende redenen voor een openbaar register’, aldus Berlee.

Anna Berlee promoveert op vrijdag 2 maart om 16.00 uur aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift Access to personal data in public land registers. Balancing publicity of property rights with the rights to privacy and data protection.