Het duurzame karakter van de slimme stad
Grote steden haalden bouwdoelen niet