nieuws

‘Nu half miljoen woningen aan stadsrand bouwen’

Financieel

Grote steden ontkomen er niet aan in het groen te bouwen. De woningnood is op dit moment zo hoog, dat gemeentes als Amsterdam en Utrecht niet kunnen vasthouden aan hun belofte puur binnen de bebouwde kom te bouwen.

‘Nu half miljoen woningen aan stadsrand bouwen’
BPD-project Park070 in Voorburg

Dat zei voorzitter Ger Jaarsma van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) bij de presentatie 11 oktober van de kwartaalcijfers van de brancheorganisatie. ‘Binnenstedelijk bouwen is duurder en complexer dan in open gebied, maar we hebben wel woningnood. Dat is op dit moment de verkeerde keuze. We hebben in 2030 1 miljoen nieuwe woningen nodig. Laten we de eerste half miljoen nou snel bouwen aan de randen van steden’, aldus Jaarsma.

Bouwverbod Amsterdam

Grote steden zijn nu juist huiverig voor het bouwen aan de rand van steden, omdat dit de aantrekkelijkheid van het buitengebied kan aantasten. De colleges van Utrecht en Amsterdam hebben bijvoorbeeld aangeven de komende vier jaar puur binnen bebouwd gebied te bouwen, ziet Jaarsma. De Rijksoverheid moet wat de NVM betreft ook vaker met de vuist op tafel slaan in het overleg met regionale overheden, zodat er harde afspraken komen over het aantal bij te bouwen woningen.

Vrijblijvend

‘Er is een Nationale Woonagenda opgesteld. Maar gemeenten en provincies besloten te elfder ure niet te tekenen. Ze hebben slechts vrijblijvend gezegd jaarlijks 75.000 woningen te bouwen, maar die gaan er zo niet komen. De regering moet weer de regie krijgen.’ Een hoger bouwtempo is volgens de makelaars hard nodig, want de situatie op de woningmarkt is op dit moment zwaar oververhit.

Het aanbod te koop staande woningen loopt steeds verder terug, terwijl de vraag onverminderd groot blijft. De gemiddelde verkoopprijs van een woning steeg het afgelopen kwartaal daarom met meer dan 10 procent op jaarbasis tot een recordbedrag van 292.000 euro. De krapte zorgt voor opzienbarende taferelen op de huizenmarkt.

ASML

Zo kopen multinationals soms complete huizenblokken bij nieuwbouwprojecten op. Als voorbeeld noemt Jaarsma chipmachinemaker ASML, die dit jaar een compleet huizenblok in Eindhoven kocht voor zijn werknemers. ‘Eindhoven is al een zwaar oververhitte markt, maar die werknemers krijgen daar wel voorrang op anderen’, zegt Jaarsma. Ook voor project Hyde Park in Hoofddorp zouden grote bedrijven hele woonblokken willen huren of kopen.

Reageer op dit artikel