nieuws

IPCC: beperking opwarming aarde schier onmogelijk

Financieel

Het is onwaarschijnlijk dat de opwarming van de aarde kan worden beperkt tot 1,5 graad Celsius. Dat lukt alleen met snelle, verreikende en ongekende veranderingen in alle onderdelen van de samenleving.

IPCC: beperking opwarming aarde schier onmogelijk
planeet aarde

Dat schrijft het IPCC, het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering van de Verenigde Naties, in een op 8 oktober 2018 gepubliceerd tussenrapport. De gemiddelde opwarming van de aarde bedraagt sinds de start van het industriële tijdperk midden 19e eeuw al bijna 1 graad Celsius. Een opwarming vanaf 2 graden leidt tot een grotere kans op het smelten van gletsjers op Groenland en het uitsterven van koraalriffen, aldus het IPCC.

800 miljard euro

Om de opwarming te beperken tot 1,5 graad Celsius zijn bijna wonderen nodig, constateert het IPCC. Daarvoor moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 in 2030 met 45 procent zijn gedaald en in 2050 met 100 procent ten opzichte van 2018. Om een klimaatneutrale wereld te bereiken, is een jaarlijkse mondiale investering in duurzame energie nodig van 800 miljard euro. Ook zouden wereldwijd alle kolencentrales de deuren moeten sluiten.

Momenteel bedraagt de mondiale uitstoot van CO2 42 miljard ton. Als die uitstoot in het huidige tempo blijft doorgaan, is de opwarming met 1,5 graad al over vijftien jaar een feit. Als de wereld dan nog niet in staat is de uitstoot omlaag te brengen, warmt het klimaat eind deze eeuw mogelijk met 2 graden op en met 3 graden in de eeuw daarop, waarschuwt het IPCC. Het IPCC stelt dat het rapport ‘een laatste kans’ biedt om catastrofale klimaatverandering te voorkomen.

Alarmistisch

Of die alarmistische toon verstandig is, valt te bezien. In een eerder rapport stelde het IPCC dat al in 2012 een ‘tipping point’ zou worden bereikt als geen drastische mondiale CO2-reductie werd overeengekomen. Klimaatsceptici wezen de afgelopen jaren bovendien op fouten en het weglaten van onwelgevallige data in eerdere IPCC-rapporten. Dat het klimaatpanel zo pessimistisch is, komt doordat tot nu nauwelijks concrete maatregelen tegen klimaatverandering zijn genomen na het bereiken van het klimaatakkoord van Parijs in 2015.

Zeespiegelstijging

Ook als landen al hun beloftes nakomen, is dat niet genoeg om de opwarming te beperken tot 1,5 graad. Grote landen als de Verenigde Staten en Australië hebben zelfs besloten af te zien van maatregelen tegen opwarming. In Nederland is het de regering niet gelukt om met Prinsjesdag een alomvattend klimaatwet te bereiken, zoals eerder beloofd. In het kabinet pleiten D66 en ChristenUnie voor strengere klimaatregels voor grote bedrijven, maar coalitiepartners VVD en CDA zijn daar huiverig voor.

Bovendien ziet het kabinet na hevige kritiek af van verhoging voor particulieren van de belasting op gas en verplichte investeringen in woningverduurzaming. Ook de vastgoedsector zou niet genoeg doen aan de noodzakelijke energietransitie. Het IPCC-rapport zal de druk op het kabinet verder verhogen om met ambitieuze maatregelen te komen. Vorige maand waarschuwde Deltares nog dat de Nederlandse zeespiegel in het meest pessimistische scenario (+4 graden Celsius) tot 3 meter stijgt in 2100 en zelfs 6 tot 8 meter in 2200.

Reageer op dit artikel