blog

Eric Verwey: It’s happening!

Financieel

‘Make it happen’ was het thema van het 3de congres van het van het Platform Duurzaam Winkelvastgoed op 27 november 2018. En it’s happening, niet alleen in de retail sector, ook in de andere sectoren zal de verduurzaming, waaraan voorzichtig is begonnen, in 2019 steviger op stoom (moeten) komen.

Eric Verwey: It’s happening!
Eric Verwey

Minister Wiebes presenteert vrijdag 21 april het Klimaatakkoord, het resultaat van het maatschappelijk overleg aan de klimaattafels. Een nationaal akkoord met één groot doel: om klimaatverandering tegen in Nederland in 2030 bijna de helft (49 procent) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Een uitdaging waarin we alleen slagen als iedereen meedoet en de investeringen reëel worden gedeeld.

Hoe gaan we dat in de vastgoedsector in de praktijk realiseren? Goed voorbeeld zijn de vijf ideeën uit de co-creatie-sessies tijdens het congres. De leden van het Platform Duurzaam Winkelvastgoed pakken die in 2019 op. Hierbij gaat om pilots in de praktijk die vervolgens – zonder kinderziektes – breder zullen worden ingezet. Denk aan Green Lease afspraken, verdeeld eigendom en het gezamenlijk profiteren van de revenuen. ‘Groen als verdienmodel’ waarbij pieken en dalen in energieopwekking – en verbruik beter op elkaar worden afgestemd en tot slot de ‘Duurzaamheidsmakelaar’, een intermediair in die gevallen waar huurder en verhuurder elkaar niet weten te vinden. Wellicht een rol voor de vastgoedmanager.

Hoewel het voorkomen van te grote klimaatverandering een zeer dominant punt op de agenda in 2019 zal zijn, gebeurt er meer – alle sectoren zijn volop in beweging. De vraag naar huurwoningen is onverminderd groot en lijkt te blijven toenemen. De nieuwbouwopgave is groot. Vooral het middelsegment, in de grote steden, lijkt hier de dupe van te worden. Transformatie van kantoren tot woningen neemt toe waardoor leegstand van kantoren afneemt. Die kantoren moeten ook hiervoor echter wel op geschikte locaties staan. Tot slot is de markt voor logistiek zonder meer goed.

En dan heb ik nog niets gezegd over een toenemend aantal buitenlandse vastgoedbeleggers op de Nederlandse vastgoedmarkt en de wet- en regelgeving rond bijvoorbeeld AVG en de informatieplicht energiebesparende maatregelen.

Al met al ontwikkelingen in de vastgoedmarkt die vragen om innovatieve dienstverlening en services door deskundige specialisten. Uitdagingen die VGM NL en de aangesloten vastgoed- en VVE-managers in 2019 graag aangaan.

Maar nu eerst rond de kerstboom met vrienden en familie tijd om de accu weer op te laden. Vanuit de sneeuw wens ik iedereen prettige kerstdagen en een knallend begin van 2019.

Over de auteur:
Eric Verwey is voorzitter van de branchevereniging van vastgoedbeheerders VGM NL.

Reageer op dit artikel