Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de gebouwen en gronden van de Rijksoverheid en Defensie. De dienst valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland, inclusief Caribisch Nederland.

Rijksvastgoedbedrijf

Hoofdkantoor

Den Haag

Type

Overheid

Activiteiten

Wonen, Leisure, Rijksmusea

Provada

Hal 10-25

Yvonne van der Brugge-Wolring
Yvonne van der Brugge-WolringDirecteur-generaal
Max Droste
Max DrosteDirecteur Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement
Jürgen Jongkind
Jürgen Jongkind Directeur Financiën en Bestuursadvisering
Majorie Jans
Majorie Jans Directeur Transacties en Projecten
Irene van Munster
Irene van Munster Duo-directie Vastgoedbeheer
Ninke Lansink Rotgerink
Ninke Lansink RotgerinkDuo-directie Vastgoedbeheer
Tessa Flantua
Tessa FlantuaDirecteur Gebieds- en Vastgoedontwikkeling
Binnenhofrenovatie - Den Haag
Binnenhofrenovatie - Den Haag Historisch erfgoed
De renovatie van het Binnenhof zorgt voor het behoud van 800 jaar cultureel erfgoed. Na de renovatie kunnen de gebruikers van het Binnenhof weer op een verantwoorde, duurzame en moderne manier werken.
Zonnepanelen Paleis Noordeinde - Den Haag
Zonnepanelen Paleis Noordeinde - Den Haag Eerste rijksmonument met zonnepanelen
Het dak van werkpaleis Noordeinde telt ruim 180 zonnepanelen, wat een derde van het stroomverbruik oplevert. Het merendeel van de zonnepanelen liggen op platte daken. Hierdoor zijn ze buiten het zicht van de omgeving, wat de karakteristieke uitstraling van het monument in stand houdt.

Rijksvastgoedbedrijf op PROVADA

Werken met de grootste vastgoedpoertefuille van NL!Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de grootste vastgoedportefeuille van Nederland. Naast het beheren, renoveren en bouwen van onze rijkskantorenportefeuille komen de komende jaren nog meer uitdagingen op het Rijkvastgoed-pad: de Defensieportefeuille wordt volledig opgeknapt en ook veel gevangenissen moeten worden verduurzaamd. Alsof dat niet genoeg is, is het in deze tijd van grote maatschappelijke opgaven óók belangrijk dat we met ons vastgoed een bijdrage te leveren aan de woningbouwopgave. Of het nou gaat om de bouw van een compleet nieuwe stad in Almere, Flexwoningen voor spoedzoekers, tijdelijke bewoning voor asielzoekers in RVB gebouwen of de herbestemming van bestaand rijksvastgoed; het RVB blijft aan boord tot er een gedetailleerd plan is, daarna zullen we gebouwen of grond verkopen of verhuren aan marktpartijen die het plan verder uitontwikkelen. Dat verkopen doen we openbaar, transparant en marktconform. We zijn dus geen extra speler op de markt, we zijn grondeigenaar die zo lang mogelijk aan boord blijft om de kabinetsdoelstellingen een plekje te geven. Dan heb je het dus over projecten met een lange adem en een intensieve samenwerking. Hoe dat werkt? Tessa Flantua, Directeur Gebieds- en Vastgoedontwikkeling van het RVB vertelt er op de Provada meer over.

Programma Provada

Dinsdag 11 juni 11.00 uur - 12.00 uur

De Route naar Duurzaam Vastgoed: Een Innovatieve Aanpak van het Rijksvastgoedbedrijf

Dé route naar duurzaam vastgoed Verduurzamen van vastgoed is complex en vraagt om een lange termijn visie en een heldere aanpak, het liefst één die vernieuwend is. Met de routekaart verduurzamen zet het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), op de spaarzame omenten van vastgoedmutaties, naast energie, ook vol in op de thema’s circulair, natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. We voldoen zo aan de huidige wet- en regelgeving maar anticiperen ook op dat wat komen gaat om te kunnen voldoen aan de duurzame verheidsdoelstellingen van 2050. Het RVB vindt dit zo belangrijk dat we stellen ‘We bouwen duurzaam, of we bouwen niet’. Wat betekent dit voor onze werkwijze en samenwerking met de markt? Dat leggen wij graag uit in deze sessie over de Routekaart Verduurzamen.
Dinsdag 11 juni 13.45 uur - 14.45 uur

Werken met de grootste vastgoedpoertefuille van NL!

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de grootste vastgoedportefeuille van Nederland. Naast het beheren, renoveren en bouwen van onze rijkskantorenportefeuille komen de komende jaren nog meer uitdagingen op het Rijkvastgoed-pad: de Defensieportefeuille wordt volledig opgeknapt en ook veel gevangenissen moeten worden verduurzaamd. Alsof dat niet genoeg is, is het in deze tijd van grote maatschappelijke opgaven óók belangrijk dat we met ons vastgoed een bijdrage te leveren aan de woningbouwopgave. Of het nou gaat om de bouw van een compleet nieuwe stad in Almere, Flexwoningen voor spoedzoekers, tijdelijke bewoning voor asielzoekers in RVB gebouwen of de herbestemming van bestaand rijksvastgoed; het RVB blijft aan boord tot er een gedetailleerd plan is, daarna zullen we gebouwen of grond verkopen of verhuren aan marktpartijen die het plan verder uitontwikkelen. Dat verkopen doen we openbaar, transparant en marktconform. We zijn dus geen extra speler op de markt, we zijn grondeigenaar die zo lang mogelijk aan boord blijft om de kabinetsdoelstellingen een plekje te geven. Dan heb je het dus over projecten met een lange adem en een intensieve samenwerking. Hoe dat werkt? Tessa Flantua, Directeur Gebieds- en Vastgoedontwikkeling van het RVB vertelt er op de Provada meer over.
Dinsdag 11 juni 14.45 uur - 15.30 uur

Veiligheid in aanbestedingen – naar een proactieve veiligheidscultuur Het Rijksvastgoedbedrijf zet Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) in op alle contracten.

Zo streven we naar veiligheidsbewustzijn binnen onze projecten. Het niveau van veilig gedrag dat we nastreven wordt meetbaar gemaakt met de Safety Culture Ladder (SCL). In deze workshop krijg je antwoord op de vraag: Wat is ViA? En hoe helpt het mij om het veiligheidsbewustzijn in de keten van het bouwproces te vergroten? We laten zien hoe ViA je eigen organisatie en die van je samenwerkingspartners helpt groeien naar een proactieve veiligheidscultuur: een transparante, lerende organisatie met betrokken medewerkers. Deze betrokken medewerkers weten wat ze moeten doen in moeilijke en mogelijk onveilige situaties. En wat levert dat op? Tijdwinst op projecten!
Dinsdag 11 juni 15.45 uur - 16.45 uur

Huisvestingsplannen van de Rijksoverheid in het Beatrixkwartier Den Haag

Huisvestingsplannen Rijksoverheid Beatrixkwartier Den Haag In dit programmaonderdeel geeft het Rijksvastgoedbedrijf een beknopte doorkijk op een deel van haar plannen in het Haagse Beatrixkwartier. We maken inzichtelijk hoe het RVB van initiatief tot uitvoering komt. Door (1) een toelichting van de strategische opgave van het Rijk in de stad Den Haag en de gezamenlijke gebiedsvisie tussen gemeente en het Rijk, (2) de achtereenvolgende acquisitie van verschillende huisvestingsposities en (3) de uiteenlopende Projectplannen om op die posities nieuwe kantorenlocaties te realiseren, met oog voor de omgeving en maatschappelijke meerwaarde.
Woensdag 12 juni 11.00 uur - 12.30 uur

Grootschalige gebiedsontwikkeling Almere Pampus

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere werken gezamenlijk aan een van de grootste woningbouwlocaties in Europa. Partijen zetten in op integrale duurzame gebiedsontwikkeling door vanaf de start circulair, klimaatadaptief, natuurinclusief en energieneutraal te ontwikkelen. 1.000 hectare rijksgrond biedt in de toekomst plaats aan 25.000 tot 35.000 woningen en minimaal 16.000 arbeidsplaatsen, inclusief een hoogwaardige OV-ontsluiting. Op het rijkspaviljoen (10-25) staat tijdens de PROVADA een maquette van het plangebied. Daarnaast bent u van harte welkom om tijdens deze interactieve sessie uw visie te delen en om te reflecteren op de planvorming tot zover.
Woensdag 12 juni 13.30 uur - 14.30 uur

Gebiedsontwikkeling door het Rijksvastgoedbedrijf

Woningen en voorzieningen realiseren door de inzet van kantoren bij een binnenstedelijke herstructurering, een woonwijk ontwikkelen op een voormalig marinevliegkamp en een stadsdeel toevoegen door de inzet van grond. Dit allemaal om betaalbare woningen toe te voegen aan de woningvoorraad van Nederland. De aanleiding is duidelijk. Maar hoe is het Rijksvastgoedbedrijf op dit moment betrokken bij diverse gebiedsontwikkelingen? En wat betekent dit voor de markt? Aan de hand van een aantal gebiedsontwikkelingsprojecten gaat Marlies Swart, programmamanager ZuiderC, hierover graag met u in gesprek.
Woensdag 12 juni 16.00 uur - 17.00 uur

Biedboek, 10 jaar pionieren en innoveren

Biedboek maakte zijn debuut als een digitaal BIM-model in 2013. De oorspronkelijke gedachte was dat verkoopobjecten in kaart werden gebracht zodat potentiële kopers alle benodigde objectinformatie zouden hebben. Een jaar later, in 2014, stond Vastgoed en zakelijke rechten via openbare inschrijvingen | Biedboek.nl online op het wereldwijde web. Gilbert ten Brink is als projectmanager vanaf het begin betrokken bij dit het initiatief van de voormalige afdeling Verkoop. Hij begrijpt het succes als geen ander. ‘Door het gebruik van Biedboek kunnen overheden openbaar, transparant en marktconform werken.’Inmiddels is Biedboek een begrip binnen de (publieke) vastgoedsector. In een korte presentatie wordt stilgestaan bij 10 jaar Biedboek. Na de presentatie is aansluitend een borrel om 10 jaar Biedboek te vieren.
Donderdag 13 juni 11.00 uur - 12.00 uur

Plenaire openingssessie publiek-private samenwerking

Wim van der Post gaat – samen met de studenten – in gesprek met vastgoedbeslissers van de gemeente Amsterdam, Gebiedsontwikkelaar AM, gebiedsontwikkelaar BPD en het Rijksvastgoedbedrijf (Tessa Flantua)
Donderdag 13 juni 12.00 uur - 16.00 uur

Ontdek jouw toekomst bij het Rijksvastgoedbedrijf | Gratis CV & LinkedIn check!

Wil jij jezelf als student of starter ontwikkelen tot vastgoed professional én alles leren over het mooiste vastgoed van het land? Kom dan langs bij het Rijksvastgoedbedrijf! Stel al je vragen over onze stages, het Rijksvastgoed Traineeship of andere carrièrekansen. Wij helpen je ook graag op weg met een CV en/of LinkedIn check, zodat jij jezelf optimaal kunt presenteren aan potentiële werkgevers. Onze ervaren recruiters geven je waardevolle tips en advies om jouw profiel te laten opvallen. Mis deze kans niet en bouw mee aan de toekomst! #WerkenbijhetRVB is #werkenvoorNederland!
Donderdag 13 juni 12.35 uur - 12.55 uur & 14.00 uur - 15.00 uur

Maak kennis met JongRVB

Ben je als scholier, student of net afgestudeerde op zoek naar een stageplek, traineeship of een baan? Ben je benieuwd naar wat het Rijksvastgoedbedrijf jou kan bieden? Wij zijn de jongerentak van het Rijksvastgoedbedrijf en wij nemen je op donderdag 13 juni graag een uurtje mee in de dynamische praktijk van het Rijksvastgoed. Van gevangenissen, Defensieterreinen, pachtgronden, kantoren tot aan paleizen, Het zijn allemaal gebouwen en gronden die beheer en onderhoud nodig hebben. Stap binnen in onze wondere wereld!
Donderdag 13 juni 12.00 uur - 16.00 uur

Gebiedsontwikkeling in een notendop voor studenten, aan de slag met de casus ZuiderC

Hoe zorg je voor betaalbare woningen in Nederland? Aan de hand van de casus ZuiderC ervaar je zelf wat er allemaal komt kijken bij het ontwikkelen van een compleet nieuw stadsdeel. Na een korte introductie door Marlies Swart (programmamanager ZuiderC) ga je aan de slag om richting te geven aan een toekomstbestendige grootschalige woningbouwlocatie.
Donderdag 13 juni 12.00 uur - 16.00 uur

Rijksvastgoed Traineeship

Ben je (bijna) afgestudeerd voor je hbo, wo, master of bachelor? Spreekt de vastgoedwereld je aan en wil je met jouw werk maatschappelijke meerwaarde leveren? Het Rijksvastgoed Traineeship geeft starters op de arbeidsmarkt jaarlijks de kans om gedurende 2 jaar te werken in verschillende functies en parallel een opleidingsprogramma te volgen.Het Rijksvastgoed Traineeship neemt jou mee in de wereld van het Rijksvastgoed. Je ontwikkelt je vakinhoudelijke en je persoonlijke kant. En wie wil er nou niet werken bij de grootste vastgoedeigenaar van Nederland? Hier kun je echt impact maken!Op de Provada zijn twee trainees aanwezig om je alles over hun ervaringen te vertellen.De selectie voor de lichting die in september start is al voorbij. Maar wie weet tot volgend jaar?
Tessa Flantua, M.T., MSc MRE, directeur Gebieds- en Vastgoedontwikkeling. Beeld: RVB/Frank van Beek

Tessa Flantua directeur Gebieds- en Vastgoedontwikkeling

Tessa Flantua is vanaf 1 januari 2024 directeur Gebieds- en Vastgoedontwikkeling (GVO) bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De directeur GVO is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van rijksgronden en rijksvastgoed om ruimtelijke beleidsdoelen te realiseren, zoals de woningbouwopgave.

CE Delft onderzoekt netcongestie-oplossingen voor RVB

CE Delft onderzoekt netcongestie-oplossingen voor RVB

Negentig procent van het vastgoed dat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) beheert, heeft de komende tien jaar te maken met netcongestie. Hoe kan het RVB toch doorgaan met bouwen, renoveren, verduurzamen en nieuwbouw?

Rijksvastgoedbedrijf ingezet voor woningbouw en huisvesting kwetsbare doelgroepen

Rijksvastgoedbedrijf ingezet voor woningbouw en huisvesting kwetsbare doelgroepen

Minister Hugo de Jonge wil Rijksvastgoed meer inzetten voor grote maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, het opwekken van duurzame energie en de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Om dit voor elkaar te krijgen, richt het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe directie op.

Het plukze-object aan de Rhoonstestraat in De Gorzen, Schiedam. Beeld: Rijksvastgoedbedrijf

Opbrengst plukze-panden voor werk- en leerplaats Schiedamse jongeren

Met de opbrengst van plukze-panden is in Schiedam een werk- en leerplaats voor jongeren opgezet. Het gaat om een proefproject dat geënt is op Italiaans beleid. In Italië wordt al langer afgepakt vastgoed van criminelen ingezet voor de samenleving.

Dit betaalde RVB voor Beatrixpark Den Haag

Dit betaalde RVB voor Beatrixpark Den Haag

Real I.S. heeft kantoorcomplex Beatrixpark in Den Haag verkocht aan de hoofdhuurder, het Rijksvastgoedbedrijf.

'Stijgende zeespiegel vormt direct gevaar voor de vastgoedinvesteringen van nu'

'Stijgende zeespiegel vormt direct gevaar voor de vastgoedinvesteringen van nu'

Rijksbouwmeester en architect Francesco Veenstra houdt zich bezig met de vraag hoe Nederland er over honderd jaar uit moet komen te zien. Hij ziet nu al dat pensioenfondsen nadenken over de risico's van de stijgende zeespiegel.

Foto: Amsterdam Zuidas / Siebe Swart

Hoe gunning op Zuidas voor Rijksvastgoedbedrijf uitdraait op reality check

Functies mengen in tijden van oplopende kosten en knellende regelgeving is zo gemakkelijk nog niet.

72 tijdelijke starterswoningen Odeonpark in Almere

Meer mankracht en middelen voor realisatie tijdelijke woningen

Een speciale taskforce en 100 miljoen euro aan middelen moeten de transformatieopgave en bouw van tijdelijke woningen op stoom brengen. Dit schrijft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Kamer.

De voormalige Koepelgevangenis in Breda is in beeld als opvang locatie voor vluchtelingen.

COA wil wel rijksgebouwen, maar alleen voor langere tijd

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen wel huisvesten in leegstaande rijksgebouwen, maar alleen als die voor langere tijd beschikbaar zijn.

Foto: ANP / Jeroen Jumelet

15.000 extra opvangplekken in overheidsgebouwen

De overheid gaat panden van het Rijksvastgoedbedrijf beschikbaar stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Gerechtshof Den Haag, locatie Prins Clauslaan 20.

RVB investeert 1,5 miljard, onder meer in deze projecten

Het Rijksvastgoedbedrijf geeft in de periode 2022-2023 zo'n 1,5 miljard euro uit aan nieuwbouw, renovatie en verduurzaming.

Sluiting kleinere kazernes ophanden

Sluiting kleinere kazernes ophanden

De kleinere landmachtkazernes worden met sluiting bedreigd. Niet alleen de Johan Willem Frisokazerne dreigt te worden verlaten, maar ook kazernes in Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.

Gedwongen asielopvang in Enschede, Gorinchem, Venray en Rotterdam

Gedwongen asielopvang in Enschede, Gorinchem, Venray en Rotterdam

Enschede, Gorinchem, Venray en de regio Rotterdam moeten verplicht asielzoekers gaan opvangen. Het kabinet heeft besloten deze plekken aan te wijzen, vanwege de aanhoudende instroom van asielzoekers, schrijven minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol aan de Tweede Kamer.

De kazerne van de marine in Den Helder.

Rekenkamer: Rijk heeft onvoldoende overzicht van zijn bezittingen

Het Rijk heeft onvoldoende in beeld welke bezittingen, waaronder vastgoed, het in beheer heeft en wat alle bezittingen waard zijn. De Algemene Rekenkamer spoort de Rijksoverheid aan om het overzicht op orde te krijgen, zodat ze fatsoenlijk kan budgetteren voor onder meer onderhoud.

Veiling tankstations

Rijk vangt 79 miljoen voor veiling tankstations

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft afgelopen maand via een veiling vijfentwintig tankstations langs rijkswegen opnieuw verhuurd. Zes van de vijfentwintig tankstations wijzigden van huurder. 

Impressie van het nieuwe belastingkantoor aan de Fellenoord 15 in Eindhoven.  Beeld: UNStudio

Ook belastingdienst landt in verlevendigd stationsgebied Eindhoven

Het stationsgebied van Eindhoven maakt de komende jaren een transitie door van versteend (kantoor) tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, te werken en te verblijven. Ook het Rijk heeft alvast een plekje gereserveerd op de straks verlevendigde en vergroende toegangspoort van de lichtstad. 

Foto Leon van Woerkom

Tijdelijke rechtbank Amsterdam verhuist naar Enschede

Na ruim vijf jaar verhuist het pand van de tijdelijke rechtbank Amsterdam naar een nieuwe locatie in Enschede.

Geen luxe woningen maar dakloze jongeren: Rotterdam koopt jeugdbajes zelf

Geen luxe woningen maar dakloze jongeren: Rotterdam koopt jeugdbajes zelf

Woningen in het hogere segment aan de Kralingse Plas. De herontwikkeling van dependance van jeugdgevangenis De Hartelborgt leek zo mooi te passen in de woonvisie van Rotterdam, maar na gesteggel over de nieuwe bestemming koopt de gemeente het pand nu zelf.