Innovatieve pakketkluizen: minder diefstal, meer wooncomfort

Innovatieve pakketkluizen: minder diefstal, meer wooncomfort

In een wereld die steeds meer gericht is op duurzaamheid, wordt ook binnen de vastgoedsector de roep om verantwoord investeren steeds luider. Dat de trend van duurzaam beleggen aan kracht wint is niet zonder reden. Duurzaam beleggen is niet alleen beter voor het milieu, maar ook goed voor de portefeuilles van vastgoedbeleggers en -ontwikkelaars. Pakketbezorging kan hierin een rol spelen.

De opkomst van ESG (Environmental, Social, and Governance) en CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) regelgeving heeft de trend om duurzaam te investeren verder versterkt. Grote bedrijven, maar ook kleine MKB’s worden geacht de ESG-criteria te volgen en te implementeren in hun bedrijfsvoering. Deze criteria gaan verder dan alleen milieuoverwegingen en omvatten ook sociale en bestuurlijke aspecten. Hierdoor worden vastgoedbeleggers en -ontwikkelaars aangemoedigd om niet alleen naar de financiële prestaties van een project te kijken, maar ook naar de impact ervan op mens en milieu.

Bij duurzaam vastgoed is het van belang om duurzaamheid niet alleen te beperken tot de fysieke aspecten van het gebouw zelf. Om vastgoed echt toekomstbestendig te maken, moeten verder gekeken worden dan alleen de bouw. Naast het gebruik van duurzame bouwmaterialen en energie-efficiënte oplossingen, moet ook aandacht besteed worden aan de activiteiten die na de oplevering binnen de gebouwen plaatsvinden.

Pakketbezorging

Een dergelijke activiteit waarbij winst te behalen valt en die aandacht verdient, is pakketbezorging. Thuisbezorging is een integraal onderdeel van het moderne leven geworden. Het brengt echter ook uitdagingen met zich mee, zoals een significante CO₂-uitstoot per pakket, veiligheidsproblemen en het verlies van pakketten. Met het toenemende aantal online bestellingen neemt ook het aantal ritkilometers toe, wat de milieubelasting verder verhoogt. Per pakket wordt er 400 gram CO₂ uitgestoten.

Vastgoedinvesteerders Altera Vastgoed en Greystar

Vastgoedpartijen spelen een cruciale rol in het aanpakken van ESG-initiatieven en het bevorderen van duurzame oplossingen binnen hun gebouwen. Een voorbeeld van zo'n oplossing is MyPup, een innovatieve dienst die gericht is op het verminderen van de impact van pakketbezorging op het milieu en het verbeteren van de operationele efficiëntie binnen gebouwen.

Altera Vastgoed heeft de service van deze duurzame pakketbezorger geïmplementeerd in hun residentiële panden. Niels van Wonderen, Head of Assetmanagement Residential, vindt één van de grootste voordelen: 'MyPup onderscheidt zich in de markt door pakketten van verschillende aanbieders te bundelen in hun hub en deze vervolgens in één emissievrije rit per dag naar een veilige pakketlocker, een MyPup Pick Up Point, te bezorgen. Hierdoor worden maar liefst negen van de tien koeriersritten bespaard, wat resulteert in aanzienlijke vermindering van verkeer en van CO₂-uitstoot.'

Met pakketkluizen bieden we studenten een extra service én de zekerheid dat pakketten niet meer gestolen worden”

Voor vastgoedinvesteerder Greystar zijn veiligheid en leefbaarheid belangrijke redenen om de service van MyPup te implementeren. Reinier Bunnik, Senior Operations Director Netherlands: 'Bij studentencomplexen lopen mensen in en uit en lag pakketdiefstal continu op de loer. Met pakketkluizen bieden we studenten een extra service én de zekerheid dat pakketten niet meer gestolen worden. Doordat de pakketkluizen in het gebouw staan, hebben bewoners hier makkelijk toegang toe, geef je ze het comfort om thuis pakketten te ontvangen zonder dat je thuis hoeft te zijn en kun je er zeker van zijn dat je pakket veilig is. Daarnaast vinden wij het belangrijk om ook een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de wijk waarin onze gebouwen staan. Daarom vinden wij de vermindering van koeriers een belangrijk voordeel. Duidelijk is dat onze bewoners hier ook achter staan, gezien de hoge adoptiegraad en het aantal pakketten die dagelijks geleverd worden. Eigenlijk zou dit een vereiste moeten zijn voor alle nieuwe gebouwen, pakketbezorging is immers inherent aan woonservice geworden.'

Positieve impact op milieu en wooncomfort

Het integreren van dergelijke oplossingen, die de efficiëntie van pakketbezorging optimaliseren en bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen, biedt aanzienlijke voordelen voor vastgoedpartijen. Door te kiezen voor systemen die de ritkilometers verminderen en tegelijkertijd de veiligheid en efficiëntie verhogen, kunnen vastgoedbeheerders een impact hebben op het milieu en tegelijkertijd het wooncomfort van bewoners vergroten. De significante CO₂-reductie die hiermee gerealiseerd wordt, komt de CSRD-eisen bovendien ten goede.

In de ontwikkeling naar duurzaam vastgoed speelt pakketbezorging dus een belangrijke rol. Door te investeren in innovatieve oplossingen kunnen vastgoedpartijen niet alleen bijdragen aan een duurzame leefomgeving, maar aan een groenere toekomst voor ons allemaal.

Dit artikel is gesponsord door MyPup.