ASRE: lichting van 22 MRE-studenten afgestudeerd

ASRE: lichting van 22 MRE-studenten afgestudeerd
Achterste rij vlnr: Patrick van Veen, René Tim, Hugo ter Heegde, Jeroen Luijks, Joppe van der Heijden, Martijn Borgdorff, Timothy Hansink, Mark Appel, René van Ling. Middelste rij vlnr: Luuk Kops, Marco Vogelzang, Nick Ten Haaf, Fabian Stevens, Cengiz Caglar, Stefan van Hoef, Ted van Erp. Voorste rij vlnr: Zoubeir Dari, Marsha Sinninghe, Manon Schotman, Aouatif Mezouari, Magda Soeting-Groenink, Eric Pijffers.

Een groep van 22 Master of Real Estate-studenten heeft op donderdag 23 november 2023 tijdens een feestelijke ceremonie in de Lutherse Kerk in Amsterdam zijn diploma ontvangen uit handen van MRE-programmamanager drs. Jantine Schrader.

De ASRE feliciteert alle afgestudeerden hartelijk met het behaalde diploma en wenst hun veel succes met hun toekomstige carrière.

Bijzondere felicitaties gingen naar Marco Vogelzang die de MRE-scriptieprijs 2023 won met zijn afstudeerscriptie Meervoudig sturen in gebiedstransformatie door marktpartijen. De MRE-scriptieprijs bestaat uit een studietegoed ter waarde van 2500 euro.

De MRE-studenten kiezen traditioneel uit het docentencorps van de opleiding de Docent van het Jaar. Dit jaar kozen zij prof. dr. Edward Huizenga, docent Strategisch Management aan de ASRE.

Effectief leiderschap

Na de opleiding zijn studenten klaar om complexe strategische vastgoedvraagstukken aan te pakken en financiële en maatschappelijke waarde toe te voegen aan de ruimtelijke leefomgeving. Naast vastgoedkennis omvat de MRE van de ASRE ook een belangrijke strategische en innovatieve component, waarin ook effectief leiderschap een belangrijk onderdeel is. De opleiding wordt afgesloten met een scriptie.

Afstudeerscripties op Vastgoedbibliotheek.nl

Op de ASRE-website vastgoedbibliotheek.nl zijn alle afstudeerscripties te vinden. Zoek op 'ASRE-scripties' of op de achternaam van de auteur.

ASRE Alumni Association MRE (AAAMRE)

Iedereen met een MRE-titel behaald aan de ASRE kan contact houden met medestudenten door lid te worden van de alumnivereniging AAAMRE. Leden hebben toegang tot kennisbijeenkomsten, excursies en het jaarlijkse galadiner Night of the Masters.

De MRE-afgestudeerden van ‘the Class of 2021-2023’ (en een aantal uit 2020-2022 en 2019-2021) zijn:

Martijn Borgdorff , Borgdorff Makelaars, De volgende generatie aan zet : de rol van fiscaliteit bij bedrijfsopvolging van ondernemingen met verhuurd vastgoed.

Cengiz Caglar, Gemeente Amsterdam, Optoppen voor de toekomst van Amsterdam: een onderzoek naar de optoppen als oplossing voor de wooncrisis en klimaatdoelstellingen.

Zoubeir Dari, Gemeente Amsterdam, De marktconforme kostprijs: een onderzoek naar de kostprijsdekkende huur bij turnkey gemeentelijk ontwikkelvastgoed.

Ted van Erp, a.s.r. real estate, Een onderzoek naar het verband tussen het energielabel en de tevredenheid over de huurwoning.

Nick ten Haaf, Spring Real Estate, Van traditioneel naar alternatief: het potentieel van co-living als beleggingscategorie voor institutionele vastgoedbeleggers.

Timothy Hansink, Dynamis Taxaties Nederland, De relevantie van economische waardering voor vastgoedfinanciers.

Hugo ter Heegde, AM. De meerwaarde van Sustainable Development Goals in gebiedsontwikkeling: een onderzoek naar de toepassing van Sustainable Development Goals door gebiedsontwikkelaars.

Joppe van der Heijden, EDGE, Aquisitiebesluitvorming bij projectontwikkelaars: ratio of (onbewuste) voorkeuren. Op zoek naar een beleidsconforme disconteringsvoet voor woningcorporaties. Een verkenning naar hoe de beleidswaarde kan worden doorontwikkeld door middel van het vervangen van de disconteringsvoet.

Stefan van Hoef, Republiq, Fase 0: onderzoek naar een besluitvormingsmodel voor sloop-nieuwbouw door woningcorporaties

Eric Pijffers, KondorWessels Projecten, Data-analyse en intuïtie: de kracht van synergi : data-analyse als kritische succesfactor in het besluitvormingsproces tijdens de initiatie-, haalbaarheids- en commitmentfase bij projectontwikkeling.

Manon Schotman, Synchroon, Ontwikkelen voor de eeuwigheid: naar een netto positieve innovatiestrategie voor Synchroon.

Marsha Sinninghe, a.s.r. real estate, Impact investing in de asset allocatie van pensioenfondsen en verzekeraars.

Fabian Stevens, Taylor Wessing , Van split incentive naar shared incentive? van de split incentive problematiek bij verduurzaming van verhuurde kantoorgebouwen verminderd worden door aanpassing van wet- en regelgeving en/of beter contracteren?

René Tim, Vesteda, Het rendement van een groen energielabel: een onderzoek naar de relatie tussen rendement en duurzame woningen.

Patrick van Veen, Woonstichting Lieven de Key, Bouwen aan buren: een onderzoek naar het effect van jongerencontracten op de sociale cohesie in de buurt.

Marco Vogelzang, VORM, Meervoudig sturen in gebiedstransformatie door marktpartijen: onderzoek naar ontwikkelstrategieën en sturingsinstrumentarium voor private gebiedsontwikkelaars naar integrale binnenstedelijke gebiedstransformatie bij versnipperd grondeigendom en een faciliterende overheid.

2020-2022

Luuk Kops, Maarsen Groep, De toegankelijkheid van de Amsterdamse woningmarkt voor middeninkomens en de rol nad overheid en de Gemeente Amsterdam.

Aouatif Mezouari, BDO Accountancy, Duurzaamheidsverslaggeving : tijd van vrijblijvendheid voorbij! een verkennend onderzoek naar de implementatie van de Sustainable Finance Dislosure Regulation (SFDR) door gereguleerde Nederlandse (vastgoed)beheerders).

2019-2021

Mark Appel, Vesteda Investment Management, Is het Didam-arrest een aanslag op de rechts-zekerheid?

René Ling, ICSadviseurs, Zorgen om zorgvastgoed: de effecten van ‘meer zorg thuis’ en ‘verzwaring van de zorg op de vastgoedstrategieën van zorginstellingen in de WLZ'

Jeroen Luijks, Vesteda Investment Management, Impact van regulering op beleid en strategie van institutionele woningbeleggers in de G5: wat is de impact van mogelijke verdere regulering van het middenhuursegment in de G5 steden van Nederland op het beleid en de strategie van institutionele woningbeleggers?

Magda Soeting-Groenink, Prorail, Kaders voor bouwen boven en naast het spoor.

Dit artikel is gesponsord door ASRE.