'Wij kunnen het verschil maken tussen wel of geen zonnepanelen'

'Wij kunnen het verschil maken tussen wel of geen zonnepanelen'
Murk Vlietstra, director of Commercial & Industrial Business Development van SolarEdge Technologies in Nederland.

Vastgoedpartijen doen zichzelf nog te vaak tekort door te focussen op de goedkoopste oplossing met te weinig aandacht voor een rendabele en toekomstbestendige investering. Dat zegt Murk Vlietstra van SolarEdge. 'Rendement op de lange termijn vraagt om een andere aanpak.'

Anno 2023 kan niemand meer om de energietransitie heen. De CO2-uitstoot van Europees commercieel vastgoed moet in 2030 met 55 procent en in 2050 met 100 procent omlaag ten opzichte van 1990. De oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende prijsexplosie van energie hebben de urgentie verder vergroot.

Juiste keuzes in voortraject

Met energie als bepalende factor is de energiewaardeketen niet langer ondergeschikt aan de vastgoedwaardeketen. In Nederland worden daken van bedrijfsgebouwen, kantoren en winkelcentra dan ook massaal bedekt met zonnepanelen. ‘SolarEdge kan beleggers, ontwikkelaars en gebruikers van commercieel vastgoed helpen om in het voortraject de juiste keuzes te maken om teleurstellingen later te voorkomen’, constateert Murk Vlietstra, director of Commercial & Industrial Business Development van SolarEdge Technologies in Nederland. SolarEdge is een internationaal bedrijf en wereldleider in slimme energietechnologie

De keuzes die je vooraf maakt zijn bepalend voor de resultaten ”

Stevige opmars in Nederland

SolarEdge is met een omzet van 3,1 miljard euro één van de grootste producenten van omvormers voor PV-installaties ter wereld. Het bedrijf - opgericht in 2006 in Israël - maakt in Nederland een stevige opmars op de zakelijke markt. Zo zijn alle daken van de sorteercentra van PostNL, veel oplaadpunten van Fastned, supermarkten in de vastgoedfondsen van Annexum en bijvoorbeeld winkelcentrum Alexandrium Rotterdam van CBRE Investment Management, inmiddels uitgerust met SolarEdge omvormers en Power Optimizers. Dit is een slim systeem dat zorgt voor veiligheid en verzekerbaarheid, efficiency en een hoger rendement op de lange termijn.

Achterblijvend rendement

‘Voor veel vastgoedpartijen is het volleggen van daken een grotere prioriteit dan gedegen technische kennis over de achterliggende omvormer-technologie of de voordelen van een gedegen en duurzaam ontwerp’, weet Vlietstra. ‘Dat is alleszins begrijpelijk want vaak is de Capex het leidende principe. Dat er in de operationele fase, de Opex, veel winst te behalen valt, is dan vaak nog niet in beeld.’

Verzekerbaarheid

En dan hebben we het nog niet over veiligheid en verzekerbaarheid. Afhankelijk van het dak – in de zin van gebruikte materialen en draagkracht – het gebruik en inhoud van het pand en de omgeving, zijn verzekeraars bereid een pand met een zonne-energiesysteem te verzekeren. Vlietstra: ‘Bij PV installaties met stringomvormers kunnen sommige defecten grote gevolgen hebben. Een overdag uitgeschakelde stringomvormer creëert bijvoorbeeld tot wel 1.000 Volt spanning op een dak. Veiligheid bepaalt dan het verschil tussen wel of niet verzekeren.’

De ontwerpfase is de bepalende fase voor het totale proces”

Maximale verzekerbaarheid

SolarEdge heeft een techniek ontwikkeld die het risico op energieverlies en brand minimaliseert, verklaart Vlietstra. ‘Bij ons beschikt elk zonnepaneel over een eigen Power Optimizer die bij incidenten de spanning op het dak terugbrengt naar aanraakbare spanning van 1 Volt per Power Optimizer. Temperatuursensoren bewaken continu de connectoren. Dat voorkomt vlambogen en er wordt een alarmmelding gestuurd. Er kan dan geen brand ontstaan waarmee veiligheid en verzekerbaarheid gegarandeerd zijn.' Dit is een innovatie die recent door TNO is gevalideerd.

Energieopbrengst verhogen

Power Optimizers zoeken ook het maximale vermogenspunt van de panelen in elke gewenste hoek, wat de totale energieopbrengst verhoogt. Daardoor zal een ondermaats zonnepaneel de andere zonnepanelen niet negatief beïnvloeden, zoals bij stringomvormers. SolarEdge noemt zijn omvormers en Power Optimizers daarom ‘het slimme brein’ achter een PV-installatie. Ze zorgen, samen met een goed ontwerp, voor optimale veiligheid én meer opbrengst gedurende 20 tot 25 jaar.

Onderhoud op afstand

De Capex ligt weliswaar hoger dan bij traditionele systemen met stringomvormers, maar de Opex is navenant lager. ‘SolarEdge beschikt over een slim cloud-based platform waarop we 24/7 de prestaties van elk van de zonnepanelen kunnen volgen. Dit monitoringplatform is in staat om problemen op afstand tijdig te constateren én op te lossen. Dit betekent dat er minder (en planmatig) onderhoud en site visits nodig zijn. Klanten hebben gratis toegang tot dit digitale dashboard.’

Partneren in voortraject

SolarEdge staat dit jaar wederom op vastgoedbeurs PROVADA. Vlietstra: ‘We willen uiteraard graag dat vastgoedpartijen kiezen voor SolarEdge-technologie. Onze belangrijkste boodschap is echter dat adviseurs, beleggers en ontwikkelaars zich vooraf, in de ontwerpfase, beter kunnen laten informeren. Wij willen als partners samen met hen een optimaal toekomstbestendig energieontwerp maken. Dat alleen al leidt direct tot meer zonnepanelen op hetzelfde dak en bijvoorbeeld tot minder dan de helft aan koperkabels. Wij kunnen vastgoedpartijen met een optimaal voortraject helpen Paris Proof én Future Proof te worden, en dan is het vervolgens aan hen de technologie en fabrikant te kiezen en een lange- of kortetermijnvisie te hanteren.’

Dit artikel is gesponsord door SolarEdge.