Provada-debat over duurzaam bouwen: wat is de rol van geld?

Provada-debat over duurzaam bouwen: wat is de rol van geld?
Foto: Jacqueline Fuijkschot

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 39 procent van de CO2-uitstoot. De sector moet in transitie omdat wetgeving, eindgebruikers en investeerders een verlaging eisen. Maar hoe? In het debat Carbon Stories gaat GROUP A op de Provada in gesprek met onder andere koplopers die goede bedrijfsresultaten behalen met duurzaam bouwen.

In aanloop naar het debat over duurzaam bouwen op de Provada spreekt Willem van Genugten, aanjager van de denktank Carbonlab bij GROUP A met de deelnemers aan het debat: Onno Dwars (CEO van Ballast Nedam Development), Constantijn Berning (Executive Development Director bij Edge), Norbert Schotte (medeoprichter Gideonsbende), Leontien de Waal (Sector banker bouw bij ABN AMRO Bank) en Thomas Wellink (adviseur Duurzaam Bouwen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO).

Specifieker letter op duurzame risico’s

Wie betaalt die bepaalt. Alle sprekers signaleren dat de financiële sector actief stuurt op duurzamere gebouwen. ‘Financiële instellingen sturen van oudsher op het reduceren van risico’s en met de EU-taxonomie die van kracht is geworden, gaan we ook specifieker letten op duurzame risico’s’, zegt Leontien de Waal van ABN AMRO. ‘We vinden het belangrijk om de duurzame transitie te stimuleren, niet alleen met financiering, maar ook door te helpen met groenleningen en duurzame subsidies.’

Nú investeren in duurzaam en circulair vastgoed reduceert volgens De Waal de risico’s en maakt het makkelijker om ook in de toekomst geld te lenen. ‘Daar gaat straks een enorme kracht vanuit naar de hele keten.’ Constantijn Berning van Edge bevestigt dat: ‘Binnenkort leveren we de eerste Net Zero kantoorruimtes op. Onze klanten vragen daar om.’

Ketens bouwen en versnellen

‘We weten, los van regels, best wat er moet gebeuren’, vervolgt Berning. ‘Maar we lopen daarbij tegen de grenzen aan van beschikbare oplossingen. Wij bouwen projecten van soms 100.000 vierkante meter. Dan kan je niet uit de voeten met nieuwe biobased bouwproducten die startups op kleine schaal leveren.’

Daarom moet de overheid volgens Berning biobased ketens ondersteunen zodat deze een relevante schaal van CO2neutrale productie kan faciliteren. Thomas Wellink van RVO vult aan: ‘De overheid ziet de meerwaarde van bouwen met biogrondstoffen. De ministeries LNV en BZK werken samen met Building Balance aan de ketenontwikkeling van biobased bouwproducten van Nederlandse bodem.’

Duurzaam bouwen is niet duurder

Maar duurzaam bouwen is toch duurder? Onno Dwars, Ballast Nedam Development ziet een andere ontwikkeling en wacht niet op scherpere regelgeving. ‘We werken nu al aan projecten met een MPG van < 0,5 omdat dat winstgevender is. Die MPG dwingt tot compact bouwen: efficiënt materiaalgebruik, minder hoog maar in hoge dichtheid. Daar verdienen we per vierkante meter meer aan. Dus ja, we doen dit met de overtuiging dat we de wereld beter achter moeten laten, maar het is ook betere business.’

Provada-debat van GROUP A over duurzaam bouwen GROUP A
Deelnemers aan het debat tijdens de Provada. Boven: Onno Dwars van Ballast Nedam (links) en Constantijn Berning van Edge. Onder, vlnr: Norbert Schotte van Gideonsbende, Leontien de Waal van ABN AMRO en Thomas Wellink van RVO.

Contraproductieve prikkels

Volgens Norbert Schotte van Gideonsbende is een lage MPG goed maar helaas niet voldoende. ‘Dit komt door de contraproductieve prikkels van de huidige methode, waardoor een lage MPG nog steeds een hoge initiële CO2-uitstoot kan hebben. Kijkende naar de klimaatopgave moet juist onze initiële CO2-uitstoot zo snel mogelijk radicaal naar beneden.’

Waarde anders definiëren

Om de CO2-uitstoot radicaal te laten dalen, moet de sector volgens Schotte andere materialen toepassen. ‘Dat kan worden gestimuleerd door waarde anders te gaan definiëren. Te vaak wordt een Excel met de aloude stichtingskosten uit de la getrokken, maar wordt bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden met restwaarde. Onder andere doordat taxateurs in een achteruitkijkspiegel kijken en zonder historische data geen uitspraken durven te doen over toekomstige waarde. Als we klimaatverandering en de gevolgen daarvan monetariseren, zouden we per direct allemaal klimaatpositieve gebouwen gaan maken. Kijk maar naar de CO2-prijs die provincie Utrecht hanteert in hun MKBA. Dan wordt biobased bouwen een no-brainer.’

Alles begint bij het schetsontwerp

Alle deelnemers aan het debat tijdens de Provada signaleren dat Carbon Based Design vraagt om een ander ontwerpproces waarin het schetsontwerp belangrijker en omvangrijker wordt. Veel disciplines die normaal vanaf het voorlopig ontwerp aanschuiven, moeten bij het schetsontwerp al aan tafel zitten zodat de eerste pennenstreken goed geïnformeerd worden gezet.

‘Als ontwerpers zijn we het liefst al betrokken bij het opstellen van het PVE’, zegt Willem van Genugten van GROUP A Carbonlab. ‘Zo kunnen we bijvoorbeeld samen zien hoeveel vierkante meters er werkelijk nodig zijn, welke functies en diensten gedeeld kunnen worden en hoe we compacte uitgangspunten kunnen vastleggen voor we beginnen te tekenen.’

Impact minimaliseren

Het liefst heeft GROUP A in de schetsfase ook meteen een constructeur aan tafel die bodemanalyses kan duiden om te zien welke funderingstypes op locatie nodig zijn en welke draagstructuur het beste bij het project past. ‘De fundering en hoofdconstructie veroorzaken nu de hoogste materiaalgebonden CO2-uitstoot, dus wil je die impact al in het schetsontwerp minimaliseren.’

Onno Dwars van Ballast Nedam Development: ‘Een ander ontwerpproces vraagt om opdrachtgevers die dat begrijpen en ook faciliteren. Het schetsontwerp vraagt om betrokkenheid van veel kennis. Dit betekent dat ontwerptijd voorin het proces toeneemt.’

Kansen van klimaatpositief bouwen

Volgens Norbert Schotte van Gideonsbende is de transitie naar een klimaatpositieve gebouwde omgeving een uitdaging, maar ook een gigantische kans vanwege de koppelkansen. ‘Door met biobased materialen te gaan bouwen, creëren we een nieuwe afnamemarkt voor de agrarische sector. Daarmee dragen we met elkaar bij aan biodiversiteit- en bodemherstel en slaan we ook nog eens langdurig CO2 op in onze gebouwen.’

Iedereen aanhaken bij de transitie

De koplopers zien dat de sector als geheel meer incentives nodig heeft om mee te gaan in deze beweging. De één stelt voor om voor goed presterende projecten een btw-verlaging te hanteren en zo biobased bouwen significant te laten groeien. De ander stelt dat gemeentes een belangrijke rol hebben door afscheid te nemen van conventioneel grondprijsbeleid. Onderwijs van het personeel van de toekomst, en het personeel van vandaag is essentieel. Alle stakeholders kunnen allemaal het juiste willen doen, maar er is ook capaciteit nodig, dus de denkkracht en handen nodig om de opgave te realiseren. ‘De massa krijgen we alleen in beweging door de transitie aantrekkelijk te maken”, concludeert Leontien de Waal van ABN Amro. ‘Het echte succes van de transitie zit tussen de oren. Het moeilijkste is om het vandaag anders te doen voor een leefbare planeet en gebouwde omgeving van overmorgen en daarna, ook voor generaties na ons.’

Wie benieuwd is naar dit onderwerp en wilt meepraten, is welkom bij het debat Carbon Stories op dinsdag 13 juni van 14:00 tot 15:30 in zaal E108 op de Provada in RAI Amsterdam.

De Carbonlab stand van GROUP A is te vinden op het Architectenplein van het Vastgoedmarktpodium in Hal 11, locatie 11.

Dit artikel is gesponsord door GROUP A.