Slimme Energiesystemen: opwekken op basis van behoefte

Slimme Energiesystemen: opwekken op basis van behoefte

In Zaltbommel bevindt zich een zonnestroomproject dat net iets anders is dan de meeste projecten. Het project onderscheidt zich van de standaard projecten doordat er sprake is van closed loop curtailment, een slimme innovatie die congestieproblematiek te lijf gaat.

Het project in het kort

Het zonnestroomsysteem bestaat uit 14.692 zonnepanelen en 64 omvormers. Zes van die 64 omvormers worden gebruikt om stroom te leveren aan de huurder van het pand. De overige 58 omvormers zetten de opgewekte energie op het net, waarna de energie naar particuliere klanten van Greenchoice gaat. Sinds eind 2021 zorgt dit megaproject voor een zonnestroomproductie van jaarlijks circa 4,5 miljoen kWh.

Closed loop curtailment

Zoals op veel plekken in Nederland is er in regio Zaltbommel sprake van netcongestie. Om het project op te kunnen leveren en te laten slagen, is closed loop curtailment toegepast. Dit houdt in dat de zonnepanelen alleen stroom leveren als het pand om stroom vraagt.

Om dit te realiseren zijn er meters geplaatst op de plek waar het pand is aangesloten op het net. Die meters registreren continu het stroomverbruik in het pand. Als de meters merken dat het topping point is bereikt, ofwel er wordt door de 6 omvormers meer geproduceerd dan verbruikt, dan gaan de omvormers terug in vermogen zodat de levering van de zonnepanelen weer gelijk is aan het verbruik in het pand.

Hoe interessant is deze vorm van curtailment?

Closed loop curtailment is met name interessant voor panden met een relatief hoog stroomverbruik in gebieden waar het net vol zit. Bij panden met een laag verbruik zou een dak vol zonnepanelen niet of slechts een klein deel van de tijd op volle kracht kunnen leveren, wat het rendement van een zonnestroominstallatie niet ten goede komt.

Rekenmodellen op basis van gelijktijdigheid

Om te kijken wat het rendement is bij projecten met closed loop curtailment worden er rekenmodellen gebruikt die zijn gebaseerd op gelijktijdigheid. Kwartier-/uurwaarden van het stroomverbruik in het pand zijn opgevraagd en gelegd over het opwekprofiel waarin berekend is hoeveel energie op welk moment wordt opgewekt. Op deze manier wordt berekend hoe groot de gelijktijdigheid van het verbruik en de opwek is.

Alle geproduceerde energie benutten

Stel dat er een gelijktijdigheid van 70% is. Dan betekent dit dat 30% van de opgewekte energie verloren gaat doordat er op momenten meer wordt opgewekt dan verbruikt in het pand. Ook zijn er oplossingen te bedenken om het overschot aan energie niet verloren te laten gaan. Denk aan het aftoppen van energie naar batterijen of accu’s, zodat de opgeslagen energie in de nacht gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het opladen van bijvoorbeeld heftrucks of bezorgvoertuigen.

Verbruiksprofiel aanpassen

Daarnaast kan men met de klant in gesprek gaan om te kijken of het verbruiksprofiel aanpassing nodig heeft, zodat het beter aansluit op het opwekprofiel. Met andere woorden: kijken of zij meer energie kunnen verbruiken in de uren dat de zon fel schijnt. Een voorbeeld is het opladen van elektrische palletwagens. Meestal gebeurt dit aan het einde van de dag, terwijl het misschien ook midden op de dag kan.

Denken in oplossingen

Zonprojecten realiseren in gebieden waar congestie voor beperkte mogelijkheden qua aansluiting op het net zorgt, vraagt om innovatie en samenwerking. KiesZon realiseert samen met haar partners de energiesystemen van de toekomst: zonnepanelen in combinatie met laadpalen, opslagmogelijkheden, curtailment en meer. Eind juni start de SDE++ subsidieronde. Dit is het startsignaal om van duurzame ambities, duurzame acties te maken en te kiezen voor een volledig groene energievoorziening. Ga voor meer info hierover in gesprek met KiesZon.

Dit artikel is gesponsord door KiesZon