Zoektocht naar passend vastgoed in grote en middelgrote steden

Flitsbezorger Gorillas zoekt in steden met meer dan honderdduizend inwoners naar passend vastgoed voor de vestiging van nieuwe distributiecentra. De ligging steekt nauw, zo benadrukt Joost Claessens, plaatsvervangend algemeen directeur van Gorillas. In de buurt van de consument, maar ook zodanig dat aan- en afvoer van goederen niet te veel overlast geeft.
Delen:

Gorillas maakt een snelle groei door. De flitsbezorger is sinds vorig jaar actief in twaalf bezorggebieden in Nederland, waaronder de vijf grote steden en Arnhem, Nijmegen, Groningen, Leeuwarden, Haarlem, Leiden en Tilburg.  Uitbreiding naar andere steden is in aantocht. ‘Uiteindelijk willen we bezorgactiviteiten ontplooien in alle steden in Nederland met honderdduizend inwoners of meer. Het aantal benodigde distributiepunten is afhankelijk van de omvang en de structuur van de stad. Soms kunnen we volstaan met één distributiecentrum, dat lijkt in Arnhem heel goed te kunnen, maar in een grote stad als Amsterdam beschikken we inmiddels over elf distributielocaties.’

Voldoende oppervlakte

Claessens zoekt naar goed gelegen panden met een oppervlakte van minimaal 350 m2. ‘We hebben de boodschap dat we binnen tien minuten overal bezorgen de laatste tijd losgelaten. Heel vaak zijn we veel sneller, maar de ligging moet wel gunstig zijn ten opzichte van de plekken waar mensen wonen. Perifere bedrijfsgebieden zijn dan niet handig. Ook telt de maatvoering. We hebben voldoende ruimte nodig voor de opslag van de tweeduizend artikelen die we in voorraad hebben. Overigens bezorgen we niet alleen kruidenierswaren. Gorillas biedt ook producten aan van de lokale helden; de plaatselijke slager of bakker. Een dergelijke oppervlakte maakt het voor ons ook mogelijk de afwikkeling van de bezorging goed te organiseren. In dat geval kunnen onze riders binnen op hun bestelling wachten, waardoor eventuele overlast wordt geminimaliseerd.’

Zoektocht naar passend vastgoed in grote en middelgrote steden

Plaatselijke kunstenaars

Buurtbewoners voelen zich soms minder prettig bij de afgeplakte ramen van de distributiecentra, zo heeft Gorillas gemerkt. In haar nieuwe pand in het centrum van Amsterdam experimenteert het bedrijf daarom met bijzondere kunstuitingen. ‘We hebben hier de gevel iets naar binnen geplaatst. De vrijkomende ruimte stellen we beschikbaar aan plaatselijke kunstenaars. De reden waarom de ramen tot dusver altijd waren afgeplakt, is om misverstanden te voorkomen; we zijn geen gewone winkel waar mensen naar binnen kunnen lopen. Door deze ruimte nu beschikbaar te stellen voor kunst, hopen we op een positieve manier aan het straatbeeld bij te dragen.’

Vergrootglas

Gorillas heeft de afgelopen tijd ondervonden dat het bedrijfsmodel onder een vergrootglas ligt. Niet altijd terecht, aldus Claessens. Zo wordt er geklaagd over sterk toenemend fietsverkeer. Hij relativeert die extra verkeersdruk en neemt Leiden als voorbeeld. ‘In Leiden zijn drie flitsbezorgdiensten actief. Ik schat dat we op de drukste momenten tezamen zo’n 90 bezorgers op de fiets hebben zitten. Dat is een fractie van het fietsverkeer in de stad. Die bezorgers zorgen dus niet voor grote drukte op straat.’ Claessens verwijst verder naar verkeersonderzoek van Team Alert. ‘Dat onderzoek wijst uit dat inwoners zich met name onveilig voelen als gevolg van het gebrek aan handhaving. Er wordt in steden veel door rood gefietst, maar er is nauwelijks capaciteit om daarop te handhaven.’

Gorillas gaat graag in samenspraak met de gemeente op zoek gaat naar geschikte locaties.

Meerdere gemeenten blokkeren met voorbereidingsbesluiten op bestemmingsplannen de komst van nieuwe distributiecentra. Claessens benadrukt dat Gorillas altijd actief het gesprek met de gemeente aangaat en graag in samenspraak met hen op zoek gaat naar geschikte locaties. ‘Voordat wij ons in een nieuwe stad vestigen, sturen wij altijd een brief naar de gemeente. We nodigen wethouders altijd uit om met ons daarover te praten, al wordt daar niet altijd op gereageerd. Maar vanuit onze kant staat de deur altijd open om de dialoog aan te gaan.’

Zoektocht naar passend vastgoed in grote en middelgrote steden

Andere markt

Over het uiteindelijke succes van flitsbezorging bestaat bij hem geen twijfel. ‘De consumentenmarkt verandert structureel’, zegt Claessens. Zelf werkte hij langdurig in de supermarktwereld. Bij Ahold. ‘Wij richten ons met name op de doelgroep van 25 tot 45 jaar; zij willen snel en makkelijk over bepaalde producten kunnen beschikken. Dat geldt voor levensmiddelen, ons aanbod is overigens heel bescheiden ten opzichte van een reguliere supermarkt, maar evengoed voor andere producten. Bol.com of Cool Blue merken dat ook: de consument verwacht snelle service. En dat gaat, zo denken wij, voor bepaalde productgroepen niet meer voorbij.’

Lange aanwezigheid

Het vastgoed waar Gorillas naar op zoek is, wordt beoordeeld door een eigen vastgoedteam. ‘We hebben geen exclusieve overeenkomst met een bepaalde vastgoedadviseur, maar zoeken contact met partijen met een lokaal of wellicht regionaal netwerk.’ Claessens benadrukt daarbij voor lange tijd in steden aanwezig te willen zijn en gaat dus voor langjarige overeenkomsten. ‘We willen voor lange tijd aanwezig zijn in de stad. En ook op een positieve manier onderdeel uitmaken van de buurten waar we gevestigd zijn.’

Dit artikel is gesponsord door Gorillas.