'De wooncrisis vraagt om een andere aanpak: niet alleen focussen op investeren, maar ook op uitvoeren'

'De wooncrisis vraagt om een andere aanpak: niet alleen focussen op investeren, maar ook op uitvoeren'
Gedeputeerde Monique van Haaf: “‘Een goede optie is dat De Woonkeuken een ‘way of life’ wordt in het Nationaal Woonberaad. Om te innoveren, versnellen en flexibiliseren staat bij ons een brede bouwcoalitie klaar om hiermee aan de slag te gaan.”

Tot op vastgoedbeurs Provada aan toe deed de provincie Overijssel in 2021 van zich spreken met een campagne rond de 'Overijsselse aanpak'. Met samenwerken, netwerken, (co-)financieren, faciliteren en versnellen als ingrediënten, onderscheidt de provincie zich. En dat lukt, verzekert gedeputeerde Monique van Haaf, die terugblikt op 2021 en vooral vooruitkijkt naar 2022.

De Overijsselse aanpak is het antwoord van de provincie op een aantal complexe en urgente opgaven, waaronder de enorme behoefte aan woningen. ‘Begin 2021 was het beeld nog dat het niet gekker kon op de woningmarkt,’ herinnert gedeputeerde Monique van Haaf van Wonen, Ruimte en Retail zich. ‘Inmiddels weten we dat alle verwachtingen overtroffen zijn. Het is belangrijk dat de woningmarkt op orde komt. Het Rijk heeft de eerste stappen gezet, maar iedereen kijkt naar het nieuwe kabinet om de handrem er af te halen en vol gas alles op alles te zetten om markt weer op orde te krijgen. Oplossingen op korte termijn zijn lastig, maar we leggen nu het fundament voor de toekomst en bepalen we of we slagen of niet.’

‘Dat de provincie bepaald niet stil zit, blijkt onder andere uit de Regionale Woonagenda’s West-Overijssel en Twente die in 2021 met gemeenten zijn vastgesteld’”

Dat de provincie bepaald niet stil zit, blijkt volgens Van Haaf onder andere uit de Regionale Woonagenda’s West-Overijssel en Twente die in 2021 met gemeenten zijn vastgesteld. ‘We hebben afspraken gemaakt om meer en sneller woningen te bouwen. Daarbij gaat het vooral om de juiste woning op de juiste plek en voor alle doelgroepen. Via ons netwerk De Woonkeuken betrekken we projectontwikkelaars, corporaties, bouwers en andere betrokkenen om die opgave samen vorm te geven. We moeten het samen doen.’

Sleutellocaties

De provincie en de gemeenten werden daarbij geholpen door de Rijksregeling Woningbouwimpuls. Van Haaf: ‘In 2020 en 2021 hebben we zo’n 4.000 woningen kunnen versnellen en 16 miljoen aan Rijksmiddelen voor de publieke opgaven (zoals infrastructurele ingrepen en klimaatmaatregelen) ontvangen. In Overijssel gaat het vooral om binnenstedelijke locaties met de nadruk op stationslocaties. Wij zien die als sleutellocaties voor onze steden en zetten in op Transit Oriented Development. Hier komen verschillende opgaven bij elkaar, benutten we bestaande ruimte en voorzieningen en realiseren we naast woningbouw doelen op meerdere beleidsvelden, zoals mobiliteit, klimaat, economie.’

Volgens de gedeputeerde wil de provincie vooral binnenstedelijk bouwen. ‘Het Overijsselse landschap is ons unique selling point, dat we koesteren. Om echter aan de enorme woonopgave te kunnen voldoen, zullen we niet alleen binnenstedelijk moeten bouwen, maar ook op uitleglocaties aan de randen van onze grote steden. Daar ontkomen we niet aan.’

Het is nu tijd voor de uitvoering van de vele goede plannen in Overijssel

Goede plannen

Samen met gemeenten zijn volgens Van Haaf goede plannen gemaakt. ‘We leggen nu de focus op ‘doen’, met innovatief, versnelling en doelgroepen als speerpunten. Van plannen naar uitvoeren is nog een weg met veel hobbels. Daarom werken we ook met kleinere projecten en doen we mee met dat wat nodig is op het gebied van kennis en subsidie. De flexpools-regeling van het Rijk hebben we goed benut, ook door onze inzet om die gelden voor gemeenten te verdubbelen zodat we al dat soort belemmeringen konden weghalen. Ook het landelijke en Overijsselse ‘aanjaagteam woningbouw’ hebben gemeenten en marktpartijen kunnen helpen bij complexe vraagstukken rond businesscases en andere vragen. Vaak wordt onderschat hoeveel effect dit soort kleine maatregelen sorteren. Grote investeringsregelingen zullen ook steeds lastiger worden, omdat cofinanciering geen garantie meer is. Gemeenten hebben het lastig en ook de provinciale investeringsmogelijkheden nemen af. Dit vraagt om een herbezinning. Het Rijk is hier aan zet.’

Woonkeuken Overijssel

Volgens Van Haaf is er veel geïnvesteerd in projecten. ‘Dat blijft ook nodig, maar we moeten er ook voor zorgen dat die afspraken van de tekentafel naar de uitvoering komen. Dat is ook waar we bij het Rijk aandacht voor willen vragen. Laten we niet gewoon doorgaan op dezelfde weg. De wooncrisis vraagt om een andere aanpak: niet alleen focussen op investeren, maar ook op uitvoeren. En: doorgaan met aanjaagteams, flexpools en andere praktische oplossingen. Een goed voorbeeld daarvan is de Woonkeuken Overijssel, waarbinnen we als provincie aan tafel zitten met onze partners. We ervaren elkaars problemen en oplossingen. We leren elkaar beter begrijpen en werken samen aan betere projecten in Overijssel. Bovendien zitten we vaak al in een heel vroeg stadium met elkaar om tafel. Dat betekent dat je al vroeg oog en oor hebt voor elkaars belangen en uitdagingen. Dat voorkomt problemen in de uiteindelijke realisatiefase.’

'Misschien wordt het tijd voor een Landelijke Woonkeuken.'”

Misschien, mijmert Van Haaf, wordt het tijd voor een Landelijke Woonkeuken. ‘Een goede optie is ook dat De Woonkeuken een ‘way of life’ wordt in het Nationaal Woonberaad. Om te innoveren, te versnellen en te flexibiliseren staat in het Oosten een brede bouwcoalitie klaar om hiermee aan de slag te gaan. Met Gelderland werken we goed samen. Landelijk moeten we voldoende woningen voor alle doelgroepen realiseren, op de juiste plekken, met kennis uit de regio, van de markt en met gevoel voor elkaar. De provincie doet zeker mee. Ik nodig andere partijen, zoals bouwers, ontwikkelaars, beleggers en andere marktpartijen graag uit om kennis te maken met de Overijsselse aanpak!’

Dit artikel is gesponsord door de provincie Overijssel.