Altera Vastgoed investeert in duurzame en betaalbare huurwoningen voor jonge gezinnen

Altera Vastgoed investeert in duurzame en betaalbare huurwoningen voor jonge gezinnen

Altera Vastgoed heeft 174 eengezinswoningen aangekocht in Oosterwold, een gebied aan de oostkant van Almere. In de Metropoolregio is de woningnood hoog, ook onder jonge, startende gezinnen, zo zegt CEO Jaap van der Bijl. "Wij kunnen in Almere die gezinnen betaalbare, duurzame huurwoningen bieden op een goed bereikbare locatie."

Jaap van der Bijl was persoonlijk aanwezig bij het Woonprotest afgelopen september. “Daar zag ik ook iemand met de tekst: ‘een huis verdient meer, dan een gemiddeld inkomen’. Dat is helaas waar.” Altera wil met nieuwe acquisities een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van het woningtekort. “Op strategisch niveau onderscheiden we grofweg drie hoofdgroepen: jongere starters, gezinnen en senioren. Er zijn wat verschillen, maar al die groepen ondervinden problemen bij het vinden van een passende woning. Dat geldt zeker voor jonge gezinnen of tweeverdieners met de ambitie om op niet al te lange termijn een gezin te stichten. Zij zijn niet zelden op zoek naar een eengezinswoning. Veel van hen zouden graag een woning kopen, maar niet iedere woningzoekende kan voldoende financiering verkrijgen of is in staat voldoende te sparen. De concurrentie op de woningmarkt is bovendien ontzettend groot. Het aanbod is gering, die blijft de komende tijd waarschijnlijk beperkt en de prijs is hoog. Dat maakt het ontzettend belangrijk voor die gezinnen betaalbare huurwoningen te realiseren.”
Het Altera woningfonds richt zich op de Randstad: de populaire grote steden en de flanken, de gebieden in de nabijheid van die steden. “Binnenstedelijk bouwen gaat langzaam en is kostbaar. Vaak worden er alleen appartementen gebouwd en is er geen ruimte voor de bouw van grondgebonden woningen. Dergelijke woningen kunnen we wel aan de randen van die stedelijke gebieden realiseren, bovendien kan de bouw van dergelijke woningen sneller verlopen. Daarmee kunnen we de beschikbaar gestelde gelden van onze aandeelhouders, onder meer pensioenfondsen en verzekeraars, sneller aan het werk zetten.”

Altera Vastgoed: Duurzame en betaalbare huurwoningen voor jonge gezinnen

Betaalbare woningen

Project ’t Groene Wold is de eerste nieuwbouwontwikkeling van Altera in Almere. De gebruiksoppervlakte van de hoek- en tussenwoningen varieert van 80 m2 ( type compact) en 90 m2 (type medium) tot 104 m2 (type large). Alle woningen beschikken over een achtertuin met een externe berging. Parkeren vindt plaats voor de deur of op eigen erf. Het huurniveau ligt gemiddeld onder de duizend euro. Oplevering is voorzien vanaf eind 2022. “We bouwen feitelijk vraag-gestuurd. Met dit project geven we invulling aan de behoeftes van startende gezinnen: een aantrekkelijke, betaalbare en duurzame woning in een goed bereikbare, aantrekkelijke omgeving. De woningen zijn geschikt om (deels) thuis te werken. Bedenk ook: de huizen zijn levenscyclusbestendig. De gezinssamenstelling verandert soms; een van de partners kan om wat voor reden dan ook wegvallen. Een betaalbare huurprijs kan voorkomen dat mensen in zo’n situatie dan direct moeten verhuizen.”
Het gaat volgens hem in dit project om meer dan alleen betaalbaarheid. “De woningen zijn bijzonder duurzaam. De bewoners wekken zelf elektriciteit op voor het verwarmen en koelen van de woning. Elke woning beschikt daarvoor over een individuele luchtwarmtepomp en twaalf zonnepanelen. Alle duurzaamheidsmaatregelen tezamen zorgen voor een energie-prestatie-coëfficiënt van 0,0.” Ook belangrijk: ’t Groene Wold biedt een duurzame, klimaatbestendige leefomgeving. “Het gebied kent anders dan traditionele wijken een groter onverhard oppervlak. Hemelwater wordt opgenomen door wadi’s en een grote waterplas. En er zal straks sprake zijn van een grote diversiteit aan groen.”

Altera Vastgoed: Duurzame en betaalbare huurwoningen voor jonge gezinnen

Duurzame investeringen

Voor onze aandeelhouders is deze ontwikkeling, aldus Van der Bijl, zonder meer interessant. Zowel vanuit het oogpunt van duurzaamheid, als vanwege het te behalen rendement. “Pensioenfondsen en verzekeraars kijken bij hun investeringen en de selectie van de fondsen waarin zij willen investeren nadrukkelijk naar de ESG-criteria. Wet- en regelgeving stimuleert dat ook. Daarbij gaat het om meer dan alleen duurzame gebouwen, die voldoen aan de harde voorschriften van minder CO2-uitstoot en een lager energiegebruik. Zij hebben ook oog voor de meer zachte groene criteria; ze willen een bijdrage leveren aan een gezonde, klimaatbestendige leefomgeving.”

Er is in de regio een grote vraag naar woningen en dat betekent dat voor de toekomst een aantrekkelijke waardestijging mag worden verwacht.”

Wat betreft rendement past de aankoop in Almere ook goed bij het Altera woningfonds, volgens GRESB wereldwijd het meest duurzame woningfonds van 2020. “Het gaat om meer dan alleen het directe rendement. De Metropoolregio Amsterdam is populair. Er is in de regio een grote vraag naar woningen en dat betekent dat voor de toekomst een aantrekkelijke waardestijging mag worden verwacht.”

Sub-urbane gebieden

Niet op de laatste plaats speelt volgens hem de pandemie een rol. “Wij stellen ons de vraag wat de corona-uitbraak doet met de woonvoorkeur van mensen. Ontstaat er meer overloop van de stad naar de sub-urbane gebieden? Groeit daardoor de vraag naar eengezinswoningen? We zitten nog geen twee jaar in die pandemie, maar we denken wel dat het voor families belangrijk is zo’n aanbod te doen.” Van der Bijl houdt voor de toekomst rekening met een verschuiving in de investeringsagenda: met minder stedelijke appartementen en meer compacte eengezinswoningen. “Wij actualiseren jaarlijks ons beleggingsbeleid. Daarmee blijven we flexibel, maar ik verwacht wel dat er meer plekken in de buurt van grote steden zijn, waar we de komende jaren vaker eengezinswoningen zullen aankopen.”

Jaap van der Bijl

Jaap van der Bijl is bijna vijf jaar CEO van Altera Vastgoed. Daarvoor werkte hij bijna vier jaar als managing director investor relations bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance en ruim vier jaar als senior head of investor relations & marketing bij AXA Investment Managers. Van 2013 tot 2019 was hij voorzitter van de INREV Due Diligence Committee; sinds 2020 maakt hij deel uit van INREV Fund Manager Advisory Council.

Altera Vastgoed: Duurzame en betaalbare huurwoningen voor jonge gezinnen

Altera Vastgoed

Altera Vastgoed biedt institutionele beleggers toegang tot Core vastgoedbeleggingen in de sectoren winkels en woningen. De portefeuilles bestaan uit kwalitatief hoogwaardig vastgoed met stabiele rendementsverwachtingen. Altera heeft voor circa € 2,6 miljard aan assets onder beheer, maakt geen gebruik van vreemd vermogen en kent een laag kostenniveau. De focus ligt op betaalbare appartementen en eengezinswoningen en food & convenience retail.

Dit artikel is gesponsord door Altera Vastgoed

Bezoek ook het partnerdossier op Vastgoedmarkt.nl.