D66: 'Oplossing woningnood is complexe puzzel voor gevorderden'

D66: 'Oplossing woningnood is complexe puzzel voor gevorderden'
Faissal Boulakjar, kandidaat-Tweede Kamerlid voor D66.

D66 wil een minister van Wonen en Ruimte die 'meteen' aan de slag kan. 'De opbouw van het ministerie komt daarna wel'. Dat zegt Faissal Boulakjar (41), kandidaat-Tweede Kamerlid voor D66.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen interviewt Vastgoedmarkt politici en prominenten uit de vastgoedwereld over de woningnood. Op 15 maart zullen de partijen met elkaar in debat gaan in Nieuwspoort Den Haag. Dit is deel 7 in de serie met Faissal Boulakjar van D66.

Boulakjar, vicefractievoorzitter in de Bredase gemeenteraad, prijkt op de zestiende plek van de kandidatenlijst van D66, en heeft daarmee naar eigen zeggen op ‘een zeer kansrijke positie’. ‘We hebben een inspirerende leider. D66 verwacht een mooie verkiezingsuitslag.’

Complexe puzzel

Over de noodzaak van zo’n nieuwe minister van Wonen en Ruimte, zegt Boulakjar: ‘Het woningtekort is groot, de nood hoog. Daarnaast spelen allerlei andere ruimtelijke vraagstukken, zoals de energietransitie, windmolens en zonneweides, stikstofuitstoot, klimaatadaptie, waterberging, de natuur, bedrijventerreinen en de verdozing. De ruimte is schaars en wordt alleen maar schaarser. Het wordt echt een complexe puzzel voor gevorderden om alle claims goed in te passen. Dat kan niet zonder de regie van een minister van Wonen en Ruimte.’

D66 opteert voor een minister die na de kabinetsformatie vanaf dag één aan de slag gaat met het stimuleren van de woningbouw. ‘We hebben geen dag te verliezen. De nood is hoog. Er moet gelijk doorgebouwd worden. De minister moet ook werken aan de opbouw van een wendbare, efficiënte organisatie die de lijnen uitzet voor de inpassing op de lange termijn van alle ruimteclaims. D66 vindt het belangrijk dat de expertise weer terugkomt en het nieuwe ministerie ook over een eigen planologische dienst beschikt.

Aanspreekpunt

D66 wil vooral een minister die de regie neemt en initiatieven neemt als bijvoorbeeld de woningbouw ergens stagneert. ‘Het moet meteen duidelijk zijn voor de lagere overheden dat de nieuwe minister van Wonen en Ruimte het aanspreekpunt is bij alle ruimtelijke vraagstukken. Niet iemand die dictaten oplegt, maar partijen bij elkaar brengt en per situatie bekijkt wat nodig is. Want iedere regio heeft maatwerk nodig. Maar wanneer plannen niet van de grond komen, kan de minister ook een stok achter de deur zijn.'

Trots verklaart Boulakjar dat de nieuwe minister en de rest van het land nog wel wat leren van de wijze waarop in zijn woonplaats de planprocedures voor woningbouwprojecten zijn versneld. ‘Door vanaf dag één van een plan met alle betrokken marktpartijen, woningcorporaties, instanties en bewoners te overleggen hebben we in Breda de doorlooptijd verkort van 400 dagen tot 100 dagen. Dan gaat zo’n plan vervolgens heel snel door de gemeenteraad. Dat scheelt enorm veel tijd. Ik denk dat de nieuwe minister met deze aanpak ook aan de slag kan met provincies en gemeenten om plannen aan te jagen.’

Verdozing

Belangrijke taak van de nieuwe minister wordt volgens Boulakjar ook om de verdozing terug te dringen en tegelijkertijd open oog te houden voor de belangen van de logistieke sector. Brabant is de provincie met de hoogste concentratie distributiecentra en logistieke hotspots. Logistiek is dan ook één van de drie topsectoren van het Brabantse economische beleid, maar is ook de provincie waar veel protesten klinken tegen de verdozing van het landschap.

Boulakjar: ‘Wij zijn hier op een gegeven moment tot de conclusie gekomen dat het zo niet langer kon gaan. Tegelijkertijd is online bestellen steeds populairder en dat geldt helemaal in tijden van corona. Ergens zullen al die dc’s dus moeten staan. Voor West-Brabant worden alle nieuwe logistieke ontwikkelingen daarom zoveel mogelijk geconcentreerd in bijvoorbeeld Moerdijk. Bovendien moet de constructie van de daken geschikt zijn voor grote zonneweides. Op die manier sla je twee vliegen in een klap.’

Motie Van Eijs

Hij wijst er op dat partijgenoot Jessica van Eijs in december 2019 de Tweede Kamer meekreeg achter haar motie dat grote logistieke centra als eerst moeten wordt gebouwd op bestaande bedrijventerreinen. Als dat niet lukt kunnen ze gebouwd worden op zorgvuldig gekozen distributiecentraclusters en pas dan op andere nieuwe buitenstedelijke logistieke locaties.

Oliemannetje

Boulakjar voorziet een sleutelrol van de nieuwe minister bij de planning van zonneweides en windmolens. ‘Ook dat wordt een enorme puzzel voor gevorderden. De dertig regionale energietransities worden dit jaar en volgend jaar vastgesteld. Ik denk dat de minister in al die verschillende regio’s als een soort oliemannetje moet gaan fungeren, zodat alles vlot verloopt. Ook moet hij uiteindelijk zorgen voor een goede oplossing die gebaseerd is op solidariteit, waar lokale gemeenschappen ook meeprofiteren van de opbrengsten. Op die manier hebben ze niet alleen de lasten, maar ook de lusten.’

Erik Wiegerinck

Erik Wiegerinck

Erik Wiegerinck werkte van 1995 tot zijn pensionering in 2022 voor de uitgeverij. Bij Vastgoedmarkt hield hij zich als senior redacteur in het bijzonder bezig met de financieel-economische berichtgeving, logistiek, financiering en vastgoedfondsen. Op dit moment is hij werkzaam als freelancer.