Wederopbouwwijken bieden meeste kansen voor inclusieve stad

Wederopbouwwijken bieden meeste kansen voor inclusieve stad

Een gelukkig stadsleven, maar dan voor een ieder. Dat is waar ik het verschil wil maken. Goed leven in de stad staat onder druk. Dat komt door de grote woningvraag, beperkter toegang tot voorzieningen in bepaalde wijken en het verdringen van werken in de stad. Om als stad aantrekkelijk te zijn en te groeien, moeten mensen er gelukkig kunnen leven. Daarvoor moet je beginnen met het verbeteren van het fysiek en sociaal welbevinden van de bewoners.

De grootste winst om dit in korte tijd te bereiken, ligt in het aanpakken van wederopbouwwijken. Door daar inspirerende plekken voor ontmoeting en beleving te maken, worden de meeste mensen bereikt. Ook is er voldoende ruimte om meer woningen en ook werken toe te voegen. Zo versnellen we de bouw van woningen én verbeteren we het stadsleven van veel oude en nieuwe bewoners.

Mijn stelling is: ‘Het herstructureren van wederopbouwwijken heeft voorrang op andere binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen.’

Ik kies hiervoor omdat:

  • Wederopbouwwijken de potentie hebben om meerdere doelgroepen toegang te bieden tot een grotere diversiteit aan voorzieningen. Voorzieningen vragen economisch draagvlak. Dit draagvlak ontstaat door nieuwe stadsbewoners met meer koopkracht aan te trekken en sociale stijgers te verleiden om te blijven in de wederopbouwwijk.
  • We het leven van vele huishoudens verbeteren met de herstructurering van wederopbouwwijken. Bij transformatie van bedrijventerreinen is dat slechts weggelegd voor de nieuwkomers.
  • De nabijheid van werkgelegenheid behouden moet worden. De nadruk van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling door de transformatie van kantoor- en bedrijventerreinen tot woon-werkgebieden, wil ik verleggen naar andere plekken in de stad: de wederopbouwwijken.

Hoe gaan we dit realiseren? In Den Haag werk ik samen met woningcorporaties om stad te maken. Woningcorporaties zijn ideale samenwerkingspartners omdat ze duurzaam verbonden zijn aan de stad en intrinsiek gemotiveerd om het verschil te maken in het leven van hun huurders. Dat geeft mij energie. Ik wil nieuw elan brengen in wederopbouwwijken en een duurzamere menging van wonen, werken en ontspannen realiseren. Zo worden openbare ruimte en ook zaken als retail, zorg, kinderopvang, onderwijs, sport en (deel)mobiliteit inclusiever. En bewoners worden daarmee gelukkiger.

En wat te doen met bestaande bedrijventerreinen? Ontwikkel hier kantoren en duurzame, omgevingsvriendelijke bedrijfscomplexen. Voeg woningen toe, waar mogelijk. Maar verdring de bedrijvigheid, en daarmee de ondernemers en de mensen die daar werken, niet.

De grotere woningvraag en investeringen in duurzaamheid, bereikbaarheid en sociaal-maatschappelijke opgaven zorgen voor een unieke kans om het welbevinden van de stadsbewoners naar een hoger plan te tillen. Maar dan moeten we wel nú handelen. Ik zie daarvoor vijf mogelijkheden:

1. Breng investeringen door Rijk, provincie, gemeente en woningcorporaties samen met die van marktpartijen (ontwikkelaars en beleggers) die lange termijn denken en doen.

2. Verdicht fors door het toevoegen van koop- en middeldure huurwoningen in wederopbouwwijken. Compenseer investeringen die nodig zijn voor de kwaliteitsverbetering met een deel van de commerciële opbrengsten.

3. Bedenk inclusieve concepten en socialere verdienmodellen, die het welbevinden van mensen centraal stellen. Zoals: Fairphone, Nestlé, Tony Chocolonely en Marqt.

4. Bespaar kosten door gebruik te maken van bestaande infrastructuur en voorzieningen. Dat scheelt aanzienlijk in de realisatie- en beheerkosten. Wederopbouwwijken hebben door de woonbestemming, ruime milieurandvoorwaarden en minder complexe eigendomsverhoudingen een ander risicoprofiel dan bedrijventerreinen.

5. Waardeer je risico’s in wederopbouwijken op een andere manier. De herstructureringsopgave is omvangrijk, in ieder geval in de G4. Door de schaal van de opgave en het langjarige karakter, is er continuïteit voor marktpartijen. Dit zorgt voor andere risico’s en dat is ook wat waard!

Ik ben benieuwd welke mogelijkheden anderen zien om gelukkig stadsleven mogelijk te maken.

Niraj Sewraj, stadsontwikkelaar bij BPD (Bouwfonds Property Development). Hij is één van vijf genomineerden voor de funda in business/Vastgoedmarkt Young Talent Award 2019. Lezers en bezoekers van de website kunnen hun stem uitbrengenop een van de genomineerden. Lees de profielen van alle genomineerden. De debatronde voor de halve finale vindt plaats op donderdag 11 april tijdens de alumni avond van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE).