Amsterdam doet koopwoning tot 2025 in de ban

Het nieuwe gemeentebestuur van Amsterdam wil de bouw van koopwoningen beperken en tot 2025 vooral sociale en middeldure huurwoningen bouwen.
Sociale huurwoningen in Amsterdam

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van gemeenteraadslid Naoum Néhmé (VVD). ‘Om de woningmarkt toch bereikbaar te houden voor alle groepen Amsterdammers, is het college van mening dat de nog beschikbare ruimte tot 2025 vooral moet worden ingevuld met de bouw van sociale en middeldure huurwoningen’, schrijft het linkse college.

Het gemeentebestuur merkt op dat de bouwplannen voor de komende jaren vooral dure huurwoningen en koopwoningen op gaan leveren. Voor tweederde van de bouwplannen tot 2025 ligt al vast of het koopwoningen of sociale, middeldure of vrije sectorhuurwoningen worden. Tussen 2018 tot 2022 is in Amsterdam de bouw van 5.900 dure huurwoningen en 12.500 koopwoningen gepland.

Amsterdam heeft betaalbare woningen nodig, stel college

Het coalitieakkoord stelt als doel om tot 2025 jaarlijks 7.500 woningen te bouwen. In totaal gaat het om 52.500 nieuwe woningen tot 2025. De wens van de coalitie is om een derde daarvan betaalbaar te krijgen. ‘De overtuiging van het college is dat de stad deze woningen nodig heeft en dat vooral moet worden ingezet op huizen voor Amsterdammers met een beperkt inkomen.’

Een deel van de sociale huurwoningen betreft jongeren- en studentenwoningen die niet door corporaties worden gebouwd.

De Amsterdammers die op betaalbare woningen zijn aangewezen, zijn volgens het bestuur ook de woningzoekenden die het ‘meest in de knel zitten op de oververhitte Amsterdamse woningmarkt’.

Hoge bouwtempo niet eerder lang volgehouden

De coalitie realiseert zich dat de ambitie om jaarlijks 7.500 woningen te bouwen hoog is. Het betekent, schrijft de coalitie, dat snel nieuw planaanbod moet worden gecreëerd om meerdere jaren een forse productie mogelijk te maken. ‘De geschiedenis leert dat zo’n hoge bouwambitie niet eerder meerjarig is gerealiseerd.’

De komende maanden vertaalt de coalitie de bouwambitie naar gemeentelijk beleid. Rond het einde van dit jaar komt het college daarover met een voordracht naar de raad.