nieuws

Businesscase 2.0 voor nieuw stadion Feyenoord

Projectontwikkeling

Feyenoord Rotterdam en Stadion Feijenoord hebben een aangepaste businesscase voor het nieuwe Feyenoord-stadion gepresenteerd. De inkomsten uit de exploitatie zijn naar beneden bij gesteld en ook wordt nadrukkelijker rekening gehouden met de stijgende bouwkosten. Het Rotterdamse college van B en W stuurde het document donderdag 21 februari 2019 aan de gemeenteraad.

Businesscase 2.0 voor nieuw stadion Feyenoord
Feyenoord City

Op de eerste versie van het stadionplan was vanuit de gemeenteraad forse kritiek gekomen, onder meer gelet op de forst gestegen bouwkosten en forse ingecalculeerde inkomsten. Ook kwam Feyenoord nadien met de harde eis om jaarlijks als vaste bespeler van het stadion een performance fee van minimaal 25 miljoen euro te krijgen.

Haalbaarheidsonderzoek

In de ‘Business Case 2.0’ zijn de laatste inzichten verwerkt op basis van onder andere het recente haalbaarheidsonderzoek van stadionspecialist International Stadia Group (ISG) en enquêtes onder 27.000 seizoenkaarthouders, zakelijke bezoekers en potentiële zakelijke klanten.

Zowel aan de bezwaren van de club als uit de gemeenteraad lijkt in ieder geval enigszins tegemoet gekomen te zijn. In de aangepaste businesscase stijgt de jaarlijkse performance fee voor Feyenoord van € 17,5 miljoen naar € 25 miljoen vanaf het eerste jaar (2024-2025)  in het nieuwe stadion. De fee wordt daarna jaarlijks met 1,5% geïndexeerd.

Sightseeing geschrapt

De verwachte totale jaarlijkse exploitatie-opbrengsten uit het nieuwe stadion zijn voor het eerste seizoen naar beneden bijgesteld van 118 naar 105,3 miljoen euro. De lagere prognose komt onder meer door lagere inschattingen van de gemiddelde besteding van bezoekers van Feyenoord-wedstrijden, horeca-exploitatie, stadion-rondleidingen en  minder te verhuren vierkante meters. Ook is de post ‘sightseeing & amusement’, waarmee onder meer toeristen moeten worden verlokt om het het stadion te bezoeken, uit de businesscase geschrapt. In  het oorspronkelijke plan had de initiatiefnemers hier 2,1 miljoen euro voor ingeboekt.

Aanpassingen ontwerp

Net als in de eerste versie telt het nieuwe Feyenoord-stadion in de aangepaste Business Case 63.000 plaatsen, waaronder 1184 plaatsen in businessunits en 5.386 businessseats (was 6.250). Dreigende budgetoverschrijdingen door snel stijgende bouwkosten worden met aanpassingen in het ontwerp opgevangen, onder andere door een andere uitvoering van het bewegende dakdeel, herindeling van ruimten en voorzieningen en een optimalisatie van de hoofd-draagconstructie.

Bijna 400 miljoen euro

De raming van de totale investeringskosten voor de turn-key oplevering van het nieuwe stadion is nu vastgesteld op 393.800.000 euro. De investering wordt bekostigd uit leningen, eigen vermogen en het uitgeven van aandelen. Ruim de helft – 223,8 miljoen euro- wordt als constructiefinanciering verstrekt door een consortium van  banken onder leiding van Goldman Sachs. Na oplevering wordt deze constructiefinanciering omgezet in een langjarige financiering. Institutionele en particuliere beleggers brengen 100 miljoen bijeen. De gemeente Rotterdam verstrekt € 40 miljoen, Stadion Feijenoord N.V. € 20 miljoen en (sociale) investeerders en stichtingen  30 miljoen euro. Nog eens 30 miljoen euro wordt bijeengebracht door aan Feyenoord Rotterdam gelieerde investeerders.

Reageer op dit artikel