blog

Verkiezingstijd

Projectontwikkeling

Op elke straathoek kom je ze de laatste weken tegen: campagne voerende politici. Landelijke partijen zetten politieke boegbeelden in om lokaal stemmen te winnen.

Verkiezingstijd
Fahid Minhas

En geef ze eens ongelijk, want wie wil er nu niet met een minister of kamerlid op de foto?

Het interessante is dat uitgerekend de landelijke politiek veel verantwoordelijkheden bij lokale politici heeft onder gebracht. Als je alleen al kijkt naar het woningbouwbeleid. De grootste gemeente (Amsterdam) van ons land wil – ongeacht de locatie – in ieder plan een minimum aantal sociale woningen, terwijl de een na grootste gemeente (Rotterdam) bijna geen uitbreiding van haar bestand aan sociale huurwoningen meer wenst.

Woningaanbod is met 4/5 gedaald

Dat de woningmarkt onder druk staat, is een gegeven. In een doorsnee Randstad-gemeente in Nederland bedraagt het aantal te koop staande woningen nog maar 20 procent van het aantal in 2013. Doordat grote steden voor veel mensen onbetaalbaar worden, verleggen potentiële kopers hun focus naar omliggende gemeenten. Dat leidt ertoe dat ook omliggende gemeenten de gevolgen van ‘de trek naar de stad’ merken in hun woningprijzen.

Juist randgemeenten bouwen weinig woningen bij

De druk op de woningmarkt in de grote steden zou dus een zegen moeten zijn voor de daaromheen liggende – veelal veel kleinere – randgemeenten. Uit cijfers van vastgoedadviseur Capital Value blijkt dat juist de randgemeenten te weinig bijbouwen. Maar wat verwacht de landelijke politiek van deze gemeenten? In kleinere gemeenten is vaak onvoldoende specialistische kennis over de woningmarkt, zijn het vaak lokale politici die worden verkozen op basis van een lokaal thema en hebben wijk- en buurtverenigingen ook nog eens veel te zeggen. Randgemeenten zijn simpelweg niet ingesteld op de grote bouwopgave die hen te wachten staat.

Centrale sturing is noodzakelijk

Het zou dan ook verstandig zijn als het woningbouwbeleid in Nederland in een veel bredere context door het Rijk of de provincies wordt aangestuurd. Te veel gemeenten hebben namelijk aangetoond dat ze er helaas niet toe in staat zijn om goed in te spelen op de steeds verder doorzettende verstedelijking.

Over de auteur
ir. Fahid Minhas is vastgoedontwikkelaar bij Provast in Den Haag.

Reageer op dit artikel