Het duurzame karakter van de slimme stad
De rol van de overheid; een duivels dilemma
Kwetsbaar vastgoed door klimaatrisico’s