nieuws

Nieuwe adviseurs bij Fakton Consultancy

Loopbaan

Het financieel-strategisch adviesbureau Fakton heeft zes medewerkers benoemd bij het team van Fakton Consultancy in Rotterdam.

Nieuwe adviseurs bij Fakton Consultancy
Nieuwe medewerker

Het gaat om:

Rob Out (51) werkte eerder bij achtereenvolgens het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Bokx Vastgoed en Ecorys. Out ondersteunt opdrachtgevers bij gebiedsontwikkelingen en bij het in de markt zetten van lastig verkoopbare (her)ontwikkellocaties.

Paul van der Geer (45) heeft als senior taxateur ruim 20 jaar ervaring op het gebied van complexe vastgoedwaarderingsvraagstukken. Hij werkte eerder voor vastgoedfinancier FGH-bank, voor vastgoedadviseur Cushman & Wakefield (voorheen DTZ Zadelhoff) en RSP Makelaars.

Marc den Hollander (32) deed zijn werkervaring op in de corporatiesector bij Havensteder. Als financieel analist hield hij zich onder meer bezig met het uitvoeren van hold/sell analyses, assetmanagement en complexgewijze verkoop.

Billy Chan (32) werkte eerder achtereenvolgens bij de gemeente Westland, de Heston Finance group en Syntrus Achmea Real Estate and Finance en was onder meer betrokken bij herstructurering van non-performing loans. Bij Fakton Consultancy werkt hij aan het structureren van financiële businesscases en het uitvoeren van waarderingen van complexe vastgoed- en gebiedsontwikkelingsopgaven.

Marnix Uri (24) studeerde cum laude af aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij de master Real Estate Studies volgde. Hij combineerde zijn studie met een stage bij Ortec Finance. In deze functie adviseerde Marnix woningcorporaties bij vraagstukken over vastgoedwaardering en portefeuillesturing. Marnix houdt zich bij Fakton in de breedte bezig met uiteenlopende adviesopdrachten waar het financieel structureren van vastgoed- en gebiedsontwikkelingen centraal staan.

Tim van der Zaan (24) rondde recent de opleiding Econometrie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam af. Tim gaat zich met een diversiteit aan vastgoedprojecten bezighouden, deels vanuit zijn invalshoek van (big)data-analyse.

Foto's

Reageer op dit artikel