nieuws

Vesteda boekt 14,6 procent rendement in zes maanden

Financieel

Met een rendement van 14,6 procent op het eigen vermogen in de eerste helft van 2018 heeft Vesteda flink geprofiteerd van de krapte op de woningmarkt.

Vesteda boekt 14,6 procent rendement in zes maanden
Vesteda Toren in Eindhoven

Dat blijkt uit het resultaten over het eerste halfjaar van 2018 die Vesteda 14 augustus bekendmaakte. De woningbelegger die eerder al zijn tevredenheid toonde over de marktomstandigheden boekte hogere winsten op verkopen en zag de waarde van zijn portefeuille stijgen. Vesteda boekte op zijn eigen vermogen 11,7 procent ongerealiseerd rendement uit waardestijging, 1,9 procent gerealiseerd rendement uit verhuur en 1,0 procent gerealiseerd rendement uit verkopen.

Op papier werden de aandeelhouders van Vesteda in de eerste helft van 2018 flink rijker. Door de stijgende woningprijzen werd de woningportefeuille 9,1 procent meer waard. Het ongerealiseerde resultaat door waardeveranderingen steeg van 246 miljoen euro in de eerste helft van 2017 naar 445 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2018.

Het gerealiseerde resultaat steeg van 75 miljoen euro in de eerste helft van 2017 naar 112 miljoen in de eerste zes maanden van 2018. Vooral de toename van het verkoopresultaat droeg bij aan die stijging. In de eerste helft van 2017 maakte Vesteda nog 6 miljoen euro winst op zijn verkopen. In dezelfde periode een jaar later was dat 40 miljoen euro. Vesteda werd veel actiever aan de verkoopkant. In de eerste helft van 2018 werden 2.022 woningen uit de beleggingsportefeuille verkocht, tegenover 264 woningen in dezelfde periode vorig jaar. 150 woningen zijn pondsgewijs verkocht en 1.872 woningen via een portefeuilleverkoop.

Het balanstotaal nam toe van 5.084 miljoen euro eind 2017 naar 6.765 miljoen euro op 30 juni 2018, door de waardestijging maar vooral door de overname van de voormalige portefeuille van Delta Lloyd. Het totaalresultaat steeg van 325 miljoen euro in de eerste helft van 2017 naar 558 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2018.

Reageer op dit artikel