blog

Maximum prijs minimaliseert marktwerking

Financieel

Maximum prijs minimaliseert marktwerking
Bas Wilberts

De marxistische benadering van gemeenten met betrekking tot de middenhuur schaadt meer dan dat ie goed doet.

Na de ‘noodknop middenhuur’, die gemeentebesturen in staat stelt middelhoge huren te maximeren, kondigde de gemeente Amsterdam afgelopen weekend maatregelen aan om verdere prijsstijging van koopwoningen in de stad in te perken.

Beleggers en speculanten moeten daarmee buitenspel worden gezet. Mijns inziens is dit weer een plan van de gemeente met een totaal gebrek aan realiteitszin: de coalitie denkt het probleem van betaalbaarheid te kunnen oplossen door het aanbod op prijs te reguleren. Deze marxistische benadering schaadt meer dan het goed doet.

Prijsmaximalisatie impliceert niet alleen wat de koper mag c.q. gaat betalen, maar ook dat een overheid bepaalt wat de ontwikkel- en bouwsector mag verdienen. Dan is er geen sprake meer van marktwerking, terwijl de gemeente juist afhankelijk is van marktpartijen om te bouw te faciliteren. Er kan met deze maatregelen geen rendabel woonproduct ontwikkeld worden zonder in te leveren op de kwaliteit; dit beleid gaat de stad dan ook niet beter en mooier maken. Maar dat vindt deze stad niet belangrijk, blijkbaar. Ik voorzie dat er weer heel veel Venserpolders gebouwd gaan worden, waarmee de aantrekkelijke woongebieden alleen maar duurder zullen worden; een averechts effect op het beoogde.

Of komt er dan een fonds vanuit de gemeente om tekorten op te vangen als marktpartijen moeten ontwikkelen en bouwen met een onrendabele top? Dat alleen al zou pleiten voor structurele verandering van het erfpachtsysteem, want het is natuurlijk ridicuul om het ene gat met een ander (achterhaald) heffingssysteem te dichten.

Je kunt immers met een middeninkomen geen woning kopen of huren, die er niet is

‘Marktpartijen zijn doorgaans enthousiast als ze koopwoningen mogen bouwen’, verklaart wethouder Laurens Ivens. Ik voorzie echter dat de hoog nodige woningbouw in Amsterdam zal stagneren door deze opeenstapeling van aangekondigde maatregelen, waardoor de schaarste aan betaalbare (huur)woningen alleen nog maar verder zal toenemen. Je kunt immers met een middeninkomen geen woning kopen of huren, die er niet is. Gemeente, ga eens echt in gesprek met de markt, luister en kom dan pas met een plan wat werkt!

Over de auteur:
Bas Wilberts is sinds mei 2015 werkzaam bij Savills als Head of Alternative Investments binnen het Investment team van Savills. Bas heeft zich gespecialiseerd in de aan- en verkoop van woningen, zorgvastgoed, hotels en studentenhuisvesting.

Reageer op dit artikel