blog

Het nieuws van … Eric Verwey

Financieel

Keert de wal ‘t schip? Uit de transactiecijfers vrije sector huurwoningen, die VGM NL en NVM medio september aan de pers aanboden, blijkt dat de prijsstijging van appartementen – die opnieuw worden verhuurd – afvlakt.

Het nieuws van … Eric Verwey
Eric Verwey

De afgelopen jaren heeft de gemiddelde huurprijs per m2 een duidelijke stijging laten zien. Die laat nu voor het eerst een afvlakking zien.

Zou dit een signaal zijn dat huurprijzen niet ongelimiteerd kunnen blijven stijgen of neemt de vraag af? Omdat ik mij dat laatste niet kan voorstellen, komt het plafond wellicht in zicht. De gewenste marktwerking dus.

Een gevolg van het bereiken van deze grens kan zijn dat mensen de centra van de grote steden gaan mijden. Ze gaan op zoek naar woonruimte in goedkopere wijken of plaatsen rondom de steden. Hierbij speelt bereikbaarheid wel een grote rol.

Zet deze ontwikkeling zich door? Het zou mij niet verbazen. Er komt altijd een moment dat de rek eruit is. We zullen, om aan de vraag naar woonruimte – koop én huur – te kunnen voldoen, gezamenlijk moeten werken aan structurele oplossingen voor de komende tientallen jaren. Innovatief gebruik maken van de mogelijkheden die de stad biedt en niet alles vooraf klem reguleren. Dit in combinatie met goed openbaar vervoer naar de omliggende gebieden waar ruimte is voor woningen met een eigen tuin.

Dat doet mij denken aan de visie van oud burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan; ‘Amsterdam samen met Utrecht, Den Haag en Rotterdam het New York van Nederland, met het Groene Hart als Central Park’. Overal in de wereld zie je dat steden samen aan het versmelten zijn. Als we bij die transitie naar een Randstad-stad de betaalbaarheid van wonen uitdrukken in totale woonlasten, dus inclusief energie en eventueel andere nutsvoorzieningen, kunnen we nog concreter aan de slag met het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Het is een enorme opgave om de uitdagingen die ik hier zo even opnoem – de krapte op de woningmarkt, de infrastructuur en de energietransitie – structureel op te lossen.

Het is naar mijn idee wel absolute noodzaak om te voorkomen dat systemen helemaal vastlopen met alle economische en sociale gevolgen van dien.

Ik ben een optimist, maar desondanks is er vaak iets nodig om te veranderen. Dan kunnen wij pas tot innovatieve oplossingen komen om de inwoners van de Randstad en de rest van Nederland ook de komende jaren op een prettige manier te laten wonen, werken, winkelen, zorgen en leren in energiezuinige en goed bereikbare huizen en gebouwen.

Laten we nu na een periode van vakantie weer hard aan het werk gaan. Er is genoeg te doen.

Over de auteur:
Eric Verwey is voorzitter van de branchevereniging van vastgoedbeheerders VGM NL.

Reageer op dit artikel