blog

Het nieuws van: Eric Verwey

Beleggingen

Ik ben van mening dat als het effect van duurzaamheidsinvesteringen aantoonbare positieve effecten heeft op de waarde-ontwikkelingen van woningen de beleggers in dit segment bereid zijn te investeren in duurzaamheid.

Het nieuws van: Eric Verwey
Eric Verwey

Dat het Nederlands Register Vastgoedtaxateurs (NRVT) de Energiebesparingsverkenner van RVO.nl vanaf nu opneemt in zijn taxatierapporten, vind ik dan ook een goede ontwikkeling. Deze online rekenmodule geeft inzicht in de besparingen en biedt daarmee concrete input voor een taxatie.

De komende jaren zullen we niet om duurzaamheid in de woningmarkt heen kunnen. De politiek stuurt erop aan. Verduurzaamde woningen worden de norm.

Steeds meer vastgoedmanagers adviseren hun opdrachtgevers over duurzaamheidsmaatregelen voor de verbetering van het energielabel of de Energie-Index, het verhogen van het wooncomfort en het verlagen van de energierekening. We blijven echter altijd intermediair, de eigenaar moet maatregelen financieren en een huurder heeft veelal het voordeel.

Als in een taxatierapport de waardestijging als gevolg van duurzaamheidsinvesteringen daadwerkelijk zichtbaar wordt, kan een objectieve rekensom worden gemaakt. Een goed uitgangspunt om werkelijke stappen te zetten. Er is veel vraag naar handvatten voor verduurzaming van woningen.

Ik denk dat het inzichtelijk maken van de waardeontwikkeling van woningen als gevolg van duurzaamheidsmaatregelen het fundament kan worden. Want verduurzamen wil iedereen wel. Alleen, wij willen meer dan alleen een maatschappelijke verantwoording voor de kosten die daarmee gepaard gaan.

Laten we als keten onze (maatschappelijke) verantwoordelijkheid nemen en ons gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van de woningmarkt en dat kunnen onderbouwen met reële financiële modellen.

Over de auteur
Eric Verwey is voorzitter van de brancheorganisatie van property managers VGM NL

Reageer op dit artikel