'Renovatieklus lukt niet zonder intensive samenwerking tussen alle partijen'

'Renovatieklus lukt niet zonder intensive samenwerking tussen alle partijen'

Kadans Science Partner renoveert de Rotterdam Science Tower. De realisatie van hoogwaardige, duurzame kantoor- en laboratoriumruimten gebeurt in nauwe samenwerking met onder meer de Nexton-bedrijven Spiering en Mega Elektra. 'Alleen door intensieve samenwerking met alle betrokken partijen kan deze uitdagende klus goed en tijdig worden geklaard,' zo zegt senior projectmanager Marco Sturmans.

De lijst van werkzaamheden is lang; dertien verdiepingen worden geheel gerenoveerd. De Rotterdam Science Tower krijgt nieuwe puien, er is sprake van asbestsanering en de technische hoofdinfrastructuur wordt vernieuwd. De Nexton-bedrijven Mega Elektra en Spiering zijn gecontracteerd voor zowel de totale vernieuwing van de elektrotechnische installaties. Ook krijgt het complex een WKO-installatie, waarvoor Mega Elektra de voeding verzorgd.

Sneller werken

Science Tower Rotterdam

Kadans treedt zelf op als hoofdaannemer. Marco Sturmans is namens Kadans als projectmanager verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van de herontwikkeling. 'We hebben er nadrukkelijk voor gekozen zelf de coördinatie van het project in handen te houden. Door zelf de eindverantwoordelijkheid voor alle werkzaamheden te dragen, denken we sneller en beter te kunnen werken. Wij kennen onze huurders, wij sturen alle betrokken bouwende partijen aan. Mochten zich tijdens het werk problemen voordoen, dan zijn wij de eerste partij om oplossingen aan te dragen.'

Verbetering van de ruim veertig jaar oude Rotterdam Science Tower is, zo benadrukt Sturmans, nodig om aansluiting te vinden bij de ambities van de huurders. 'Kadans investeert voor de lange termijn. Om een toekomstbestendig gebouw te krijgen, moet de energetische kwaliteit drastisch worden verbeterd. En de ‘look en feel’ van het complex zal in lijn moeten worden gebracht met onze doelstellingen; Kadans levert hoogwaardige kantoor-en laboratoriumruimten op mooie, goed bereikbare locaties. De gebruikers mogen daarbij op een hoog serviceniveau rekenen.'

Zonder overlast

De aanpak van de Science Tower is om meerdere redenen complex. De zittende huurders, waaronder een gespecialiseerd laboratorium op de bovenste verdieping van het gebouw, moeten veilig en met zo weinig mogelijk overlast hun dagelijkse activiteiten kunnen voortzetten. Daarom wordt zoveel als mogelijk om de huurders heen gewerkt. 'Wij hebben iedereen bij de voorbereiding van ons project betrokken. De wensen van de gebruikers waren voor ons leidend. Het is in de praktijk niet altijd makkelijk, maar om de gebruikers en hun bezoekers niet te hinderen wordt er bijvoorbeeld na negen uur ‘s ochtends niet meer geboord. Ook hebben we aan de buitenzijde een bouwlift en een tijdelijke loopbrug geplaatst om het bouwverkeer veilig van het reguliere verkeer te kunnen scheiden.'

Het laboratorium in het gebouw moet er volledig op kunnen vertrouwen dat tijdens onze werkzaamheden hun processen op geen enkele manier worden verstoord. Daar staan wij garant voor.”

Het gaat bovendien om een omvangrijk complex. Er moeten bijna duizend nieuwe ruiten worden geplaatst. 'De vervanging van de beglazing, het gebouw krijgt triple A-glas, is al een hele toer. Dat gebeurt zoveel mogelijk van binnenuit. Veilig werken staat bovenaan, er mag natuurlijk geen glas naar beneden vallen.' Mega Elektra is verantwoordelijk voor de vervanging van de elektra-hoofdinfrastuctuur. Zij vervangen de verouderde trafo’s. Ook voor director Stephen Koster geldt dat er heel secuur moet worden gewerkt. 'Het laboratorium in het gebouw moet er volledig op kunnen vertrouwen dat tijdens onze werkzaamheden hun processen op geen enkele manier worden verstoord. Daar staan wij garant voor.'

De renovatie gaat verder gepaard met een vernieuwing van alle kantoor- en laboratoriumverdiepingen. De etages krijgen een andere inrichting. Daarbij worden alle installaties vervangen. Dat deel van het werk is door Mega Elektra neergelegd bij Spiering. 'We gaan uit van twaalf weken per etage. Met een interval van drie weken, zijn we samen met onze bouwpartners telkens met drie etages aan de slag. De afstemming van die werkzaamheden is een vraagstuk op zich,' aldus Ron Breur, adjunct-directeur van Spiering. 'Dat hoge tempo komt niet vanzelf tot stand, maar het gaat ons lukken. We leren elke week van elkaar.'

Tijdige oplevering

Science Tower Rotterdam

Alle drie zijn ze optimistisch over de tijdige afronding van de werkzaamheden. Eind 2023 moet het werk gereed zijn. Voor Sturmans komt de gunstige voortgang voort uit de duidelijke keuzes die aan het begin van het verbetertraject zijn gemaakt. 'Zo’n complex werk lukt alleen bij een keuze voor optimale samenwerking. Door iedereen bij het werk te betrekken, door alle betrokkenen samen verantwoordelijk te maken, lukt zo’n proces. Maar dat is het niet alleen; uiterste transparantie is minstens belangrijk. Het gaat niet alleen om maximale transparantie tussen alle bouwende partijen, maar ook om transparantie richting de gebruikers. Zij moeten zich gehoord weten. Anders lukt het niet zo’n ingrijpende klus op een goede manier te klaren.'

Dit artikel is gesponsord door Nexton.