De impact van Covid-19 op convenience retail en het bestedingspatroon van de consument

De impact van Covid-19 op convenience retail en het bestedingspatroon van de consument

Met het Altera Convenience Retail Webinar heeft Altera Vastgoed op dinsdag 8 juni terug- en vooruit gekeken naar de effecten van de coronapandemie op convenience retail. Dat de boodschap richting beleggers optimistisch was, is verklaarbaar: wijkwinkelcentra in demografisch sterke verzorgingsgebieden in Nederland, het marktsegment binnen het retailvastgoed waar Altera Vastgoed zich op focust, deden het tijdens de pandemie heel goed. De verwachting is dat daar in het post-coronatijdperk geen verandering in komt en dat de opmars van online winkelen een aanvulling is voor de consument.

Samen meerwaarde creëren voor beleggers, huurders en de samenleving, aan de hand van een ESG-gedreven beleggingsstrategie die zich focust op dagelijkse boodschappen. Die boodschap droeg Altera Vastgoed uit tijdens het live webinar op 8 juni, dat was gericht op investeerders in winkels en wijkwinkelcentra die al jaren met argusogen kijken naar online winkelen dat flink in de lift zit.

Een lift die, betoogde Jos Tromp (Head of Research Continental Europe, CBRE), door de coronapandemie een boost heeft gekregen. “Wereldwijd was e-commerce in 2020 met een omzet van 2,4 miljard euro goed voor een marktaandeel van 18 procent, tien procent meer dan in 2015. Die trend zet door, maar de verschillen tussen landen en continenten zijn opvallend groot.”

De dagelijkse behoeften op het gebied van eten en drinken zijn niet gevoelig voor conjuncturele schommelingen en evenmin voor een pandemie als Covid-19”

Dat geldt volgens Tromp ook voor de invloed van Covid-19 op de e-commerce-trend: anders dan in de Verenigde Staten vlakte de stijging daarvan in onder andere Nederland niet af toen de pandemie over zijn hoogtepunt heen begon te raken. “Met een land als Zuid-Korea als uitschieter, zet online winkelen de komende vijf jaar wereldwijd door.” Zelfs binnen West-Europa zijn de verschillen groot, legde Tromp uit. “Binnen het unieke, gereguleerde en gestructureerde Nederlandse winkellandschap, is de verwachting dat op food & convenience gerichte wijkwinkelcentra in staat zijn het hoofd te bieden aan de e-commerce-trend. Comparison heeft daarentegen meer te duchten van deze trend.”

Gemak en efficiency

Dat beeld werd bevestigd door Ellen Tak (Head of Research & Strategy, Altera Vastgoed), die aftrapte met een filmpje over een ‘typische Nederlandse dag’. Starring: een deels thuiswerkend stel dat vlakbij winkelcentrum Toolenburg in Hoofddorp woont. “Op vergelijkbare wijze wonen bijna alle Nederlanders op maximaal tien minuten afstand van hun wijkwinkelcentrum waar ze hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. Sleutelwoorden: gemak en efficiency.”

Tak schetste een beeld van het Nederlandse winkellandschap, inclusief de kernwinkelgebieden in binnensteden waar mensen naar toe gaan om te funshoppen en/of om gericht iets te kopen. “High street winkelgebieden zijn goed voor een marktaandeel van 55 procent, dat onder invloed van e-commerce terugloopt. Dat geldt niet voor het convenience retail waar Altera zich op focust en die goed zijn voor een marktaandeel van 24 procent.” Aan de hand van wijkwinkelcentrum Toolenburg liet Tak zien wat de kenmerken zijn van zo’n goed bereikbaar ‘typical Dutch convenience centre’: twee supermarkten, speciaalzaken op het gebied van voedsel en andere dagelijkse behoeften, horeca en dienstverleners zoals kappers en nagelstudio’s én gratis parkeren. “De dagelijkse behoeften op het gebied van eten en drinken zijn niet gevoelig voor conjuncturele schommelingen en evenmin voor een pandemie als Covid-19. Mensen bleven komen, voor hun dagelijkse boodschappen, en dat zie je terug in een onveranderd hoge bezettingsgraad, stabiele huurinkomsten en aantrekkelijke rendementen voor investeerders.”

Albert Heijn

Dat het online-verkoopkanaal voor supermarkten (en de wijkwinkelcentra waarbinnen ze in alle opzichten steeds groter en belangrijker worden) vooral wordt gezien als een welkome aanvulling, bleek uit het interview met Alica van der Duin (VP Real Estate, Albert Heijn Real Estate). ‘Beter eten voor iedereen bereikbaar maken’ is het doel van Albert Heijn, betoogde ze. “Gemak is daarbij een belangrijk aspect en digitalisering speelt een hoofdrol. Mensen doen meer online boodschappen, maar maken ook steeds intensiever gebruik van de AH-app en de informatieve en inspirerende digitale schermen in de fysieke winkels.”

Dat op de daken van AH-supermarkten inmiddels 45.000 zonnepanelen liggen, is volgens Van der Duin kenmerkend voor het duurzaamheidsbeleid van de supermarktketen dat veel raakvlakken heeft met de ESG-gedreven strategie van Altera. “Op veel manieren stimuleren we mensen om gezonder, gevarieerder en duurzamer te eten, bijvoorbeeld door te laten zien wat er in de producten zit en waar ze vandaan komen.. Daarnaast willen we verspilling tegengaan, zowel van voedsel als van verpakkingsmaterialen, en proberen we onze CO2-footprint zo klein mogelijk te houden.”

Fysieke supermarkten blijven volgens Van der Duin heel belangrijk voor de omnichannel retailer die Albert Heijn wil zijn. “Het zijn lokale platforms waar mensen verbinding zoeken en producten kunnen proeven, ruiken en voelen. Al dan niet als onderdeel van een winkelcentrum, moeten ze zo aantrekkelijk zijn dat mensen er graag komen en zich er thuis voelen. Dat bleek tijdens de coronapandemie: meer mensen deden online boodschappen, maar ze bleven massaal naar de winkels komen. Opvallend was dat ze daarbij meer gebruik maakten van digitale hulpmiddelen als de zelfscan. Dat blijft zo in de toekomst. Reden te meer voor ons om samen met verhuurders als Altera de klant centraal te blijven stellen en samen te werken aan winkelcentra die schoon, veilig en aantrekkelijk zijn.”

Drijvende krachten

Die woorden klonken Ivo Groenhuizen (Head of Asset Management Retail, Altera Vastgoed) als muziek in de oren. “Supermarkten als die van Albert Heijn blijven de drijvende krachten van onze winkelcentra, naast alle andere redenen die we consumenten bieden om er dagelijks naar toe te gaan. Denk aan speciaalzaken op het gebied van food en non-food, horeca en services op het gebied van gezondheid en welzijn.”

Altera ontplooit initiatieven om met haar winkelcentra een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in wijken”

Groenhuizen wees in dat verband op de cruciale sociale functie die winkelcentra hebben, mede dankzij hun centrale ligging in de wijk. “Het zijn ontmoetingsplaatsen en die zijn belangrijker dan ooit, in een tijd waarin de vergrijzing toeneemt en eenzaamheid een steeds groter maatschappelijk thema is. In lijn met de ESG-gedreven strategie van Altera, ontplooien we initiatieven om met onze winkelcentra een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in wijken. Een goed voorbeeld daarvan is de seniorenlunch die we eind 2019 samen met meerdere  huurders hebben georganiseerd in ons winkelcentrum Rokade in Utrecht. Het was een groot succes.”

De coronapandemie, betoogde Groenhuizen tot slot, heeft de relevantie en meerwaarde van wijkwinkelcentra nog meer onderstreept. “Covid-19 heeft ons laten zien hoe belangrijk het is om actief te blijven investeren in zaken als een optimale huurdersmix, de fysieke kwaliteit, aantrekkingskracht en sociale functie van de winkelcentra en last but not least goede, duurzame relaties met onze klanten, huurders en beleggers.”

Dit artikel is gesponsord door Altera Vastgoed

Bezoek ook het partnerdossier op Vastgoedmarkt.nl