Beleggers claimen miljoenen van Bouwfonds

Gedupeerde beleggers, verenigd in de Stichting Bouwfondsclaim, hebben een miljoenenclaim neergelegd bij Bouwfonds Fund Management.
Vrouwe Justitia

De vennootschap van de Rabobank-groep beheerde tussen 2005 en 2016 het Office Value Fund, een kantorenfonds met geld van particuliere beleggers. In 2016 ging het fonds technisch failliet en heeft Bouwfonds het beheer overgedragen.

De stichting verwijt Bouwfonds een misleidende voorstelling van zaken. Participaties in het fonds werden in 2005 en 2006 aangeprezen als belegging met laag risico. Niettemin verdween de door de beleggers ingelegde 55 miljoen euro in 10 jaar tijd en werden beloofde rendementen niet waargemaakt. In dezelfde periode kreeg Bouwfonds naar schatting zo’n 9,2 miljoen euro aan vergoedingen.

Grote hefboom

Volgens de advocaat van de stichting Han Beekhuizen had Bouwfonds moeten waarschuwen voor de grote hefboom. ‘Daardoor betekende 1 euro waardedaling van het vastgoed 3 euro waardedaling van het eigen vermogen van het fonds’, aldus de advocaat.

De hefboom is volgens de advocaat gaandeweg nog groter geworden. ‘Vervolgens kom je in de situatie dat vastgoed moet worden verkocht om leningen af te lossen. Dan kan het verlies vrijwel zeker niet meer worden goedgemaakt, doordat de omvang van de portefeuille krimpt. Het waardeherstel zou dan moeten worden gerealiseerd met slechts een beperkt deel van de oorspronkelijk met hypothecaire leningen gefinancierde portefeuille. Ga maar na dat dat een moeilijk verhaal wordt’, aldus Beekhuizen. ‘Ook dat risico is door Bouwfonds niet beschreven in de documentatie die zij heeft opgesteld.’

Dagvaarding

Dankzij een grote afboeking door een betrokken hypotheekbank kon het fonds eind 2016 ternauwernood van de ondergang worden gered. Inmiddels is de herstructurering van de financiering afgerond. Daarmee is de weg vrij gemaakt voor schadeclaims. Voor beleggers resteert een schadepost van 30 tot 40 miljoen euro. De stichting heeft ruim 10 procent van de beleggers weten te achterhalen, voldoende voor een juridische procedure. Advocaat Beekhuizen heeft een dagvaarding opgesteld en deze vergezeld met een sommatie aan Bouwfonds gestuurd.

Profound geen partij

De huidige beheerder van het fonds, Profound Asset Management, zegt geen partij in de kwestie te zijn. ‘Profound Asset Management is pas sinds medio 2015 bij dit fonds betrokken. Eerst als beheerder, later ook als bestuurder’, zegt director Frans Peter Daemen. ‘Het fonds draait op dit moment naar behoren. Meermalen heeft een aantal certificaathouders, tevens bij monde van Beekhuizen advocaten, bevestigd dat hun pijlen niet zijn gericht op het fonds noch op zijn huidige beheerder/directie, maar op de initiator van het fonds (in 2005/2006).’