nieuws

DNB kijkt ‘met argusogen’ naar monofunctionele locaties

Financieel

Economen van de Nederlandsche Bank kijken een beetje met argusogen naar beleggingen op perifere en monofunctionele locaties.

DNB kijkt ‘met argusogen’ naar monofunctionele locaties
Beeld: Feline Supit

Dat zegt Rob Nijskens, econoom op de divisie Financiële Stabiliteit van de Nederlandsche Bank, gevraagd naar risico- en rendementsverhoudingen in de vastgoedmarkt.

‘Kantorenparken in kleine en middelgrote gemeenten hebben veel leegstand en de transformatiemogelijkheden zijn er beperkt. Daar kijken we met argusogen naar. Voor leningen met zulk vastgoed als onderpand doet een financier er goed aan extra voorzieningen aan te houden.’

Voor Nijskens zegt een allocatiepercentage nog niet zoveel over het risico voor de financiële stabiliteit. De DNB-econoom hecht meer waarde aan het type vastgoed en de structuur van de beleggingen. ‘We hebben geen ideaalbeeld van de vastgoedallocatie. Waar het om gaat, is de verhouding tussen rendement en risico. Die verhouding moet gezond zijn.’

Rob Nijskens (DNB): ‘Reken jezelf niet rijk’

Rob Nijskens (DNB): ‘Reken jezelf niet rijk’

‘Het is goed dat het aandeel indirect vastgoed in de totale beleggingen in onroerend goed toeneemt. Het aandeel direct vastgoed in de vastgoedportefeuilles van pensioenfondsen en verzekeraars is gedaald tot onder 10 procent. Het betekent een verschuiving van een illiquide belegging waar je zelf verstand van moet hebben naar een liquide belegging waar vooral de beheerder van het betreffende vehikel verstand van moet hebben.’

‘Goed is ook de toename van het aandeel woningen in de vastgoedbeleggingen van pensioenfondsen en verzekeraars. Het aandeel woningen in het middenhuursegment is in Nederland zo klein, dat je kunt spreken van een belegging met een goede verhouding tussen rendement en risico.’

Reageer op dit artikel