nieuws

Robert Simons: stuurman met ambitie voor Rotterdam

Financieel

Robert Simons: stuurman met ambitie voor Rotterdam
Robert Simons, foto Casper Rila

Wethouder Robert Simons nam begin juli 2017 van Ronald Schneider het stokje over op de post Stedelijke ontwikkeling en integratie. Tot de gemeenteraadsverkiezingen in mei 2018 wil hij vaart maken met de stad.

Wethouder Robert Simons leerde Rotterdam kennen als stuurman op de grote vaart. Vanaf 1995 werkte hij er op de wal, maar nog steeds in de haven. Daarna bleef hij bij de scheepvaart betrokken als het Hoofd ongevallenonderzoek van de Scheepvaartinspectie. In 2004 werd Simons vrijwilliger bij Leefbaar Rotterdam en zat tussen 2006 en 2014 in de gemeenteraad. Naast het raadswerk was Simons vanaf 2011 in dienst bij de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie Infrastructuur en Milieu.

Welke doelen stelt u zich als wethouder?
Ik ben natuurlijk maar kort wethouder, tot de verkiezingen volgend jaar. En wat er daarna gebeurt, is aan de kiezers. Dat betekent niet dat ik alleen maar op de winkel ga passen. De woningmarkt in Rotterdam is inmiddels hard in beweging. Tijdens de crisis was het moeizaam en bouwden we maar weinig huizen. Dat is nu helemaal anders, we bouwen dit jaar tussen de drie en vierduizend huizen. Dat is mooi voor Rotterdammers, want mensen moeten in de stad een wooncarrière kunnen maken, doorgroeien naar een woning die bij ze past, zonder dat ze de stad uit moeten. We blijven wel goed nadenken over de kwaliteit van wat we bouwen en over de leefomgeving, want alleen mooie huizen bouwen is niet genoeg. De stad moet ook aantrekkelijk blijven met voldoende ruimte en groen.
De grote ontwikkelingen zoals het Rotterdam Central District met het Rotterdam Centraal, de Markthal en De Rotterdam hebben zeker bijgedragen aan een mooier Rotterdam. Toeristen en dagjesmensen stuwen de bezoekcijfers omhoog, de huizenprijzen zijn gestegen en er wordt in de binnenstedelijke locaties inmiddels vaak geboden boven de vraagprijs. Rotterdam wordt steeds populairder om te wonen. Maar zeker niet onbelangrijk: de woontevredenheid van de Rotterdammers is de afgelopen jaren ook gestegen.
Tegelijkertijd is de opgave voor Rotterdam onverminderd groot. Zo moeten we om aan de vraag te kunnen voldoen, tot en met 2040 vijftigduizend woningen bijbouwen, veel in het middensegment en vooral op binnenstedelijke locaties. En ook al maken we goede stappen in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, er is nog veel te doen de komende jaren, juist ook op fysiek vlak. Tegelijkertijd hebben we ook een aantal problemen in het kantorenvastgoed op te lossen. Zo is circa de helft van de (kantoren)bebouwing in Rotterdam ouder dan 30 jaar en voldoet dit niet meer aan de actuele eisen, denk aan duurzaamheid. En kennen we, ondanks de aantrekkende markt, ook veel leegstand.

Hoe belangrijk is transformatie van vastgoed voor de stad?
Transformatie is een instrument om in leegstaande kantoren en winkels woningen te ontwikkelen. Zo’n herontwikkeling is vaak een aanjager voor de kwaliteit van een gebied, bijvoorbeeld het Student Hotel aan de Willem Ruyslaan, die door een open plint en de programmering veel meer interactie met de straat en de omgeving heeft gecreëerd.
We hebben in de stad veel leegstaande kantoorruimte. Door transformatie van die lege kantoren tot woningen kunnen we een betere balans maken tussen werken en wonen in de stad. Door de beperkte ruimte kunnen we niet alles oplossen met alleen nieuwbouw, een deel van de oplossing ligt bij transformatie van kantoren, winkels en bedrijventerreinen. Op dat vlak zijn er nog veel kansen. In het convenant dat de gemeente in 2016 met marktpartijen gesloten heeft, wordt gestreefd naar 350.000 m2 kantoren tot 2020.

Welke projecten dragen bij aan de balans tussen wonen en werken in de stad?
De transformatie van bedrijventerreinen staat nog wat in de kinderschoenen al boeken we mooie voortgang bij M4H in de buurt van het Marconiplein, met onder meer de omvorming van een van de Marconitorens naar woningen voor starters. De uitdaging in deze gebieden is natuurlijk vaak de milieuzonering en -regelgeving.
Onder andere de verkoop van ons gemeentelijk vastgoed biedt een kans voor transformatie, zowel op Noord als op Zuid. We hebben al veel voorbeelden, bijvoorbeeld die van oude schoolgebouwen zoals in de Duijsstraat en andere panden die via ons initiatief Pak je Ruimte! worden aangeboden. Hier trekken we ook veel gezinnen mee. Er komen enige tientallen panden in verkoop die mogelijk geschikt zijn voor transformatie. Daarnaast zoeken we, onder meer in samenwerking met woningcorporaties naar mogelijkheden om in oude winkelgebieden de plinten om te vormen naar woningen. Ook de woningen in de oude gevangenis aan de Noordsingel voor gezinnen en starters, zijn een goed voorbeeld.

Hoe belangrijk zijn convenantpartners voor de stad?
Het convenant voor de Kantorenaanpak is belangrijk omdat de opgave voor de stad groot is. Er wachten liggen veel locaties wachten op een nieuwe bestemming, dat kunnen we niet alleen. Juist de vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, architecten en al die professionals die een rol spelen in dit proces zijn in the lead. Samen met hen willen we kijken hoe we gebieden, buurten en straten kunnen verlevendigen en voorbereiden op de toekomstige vraag, om de stad nog succesvoller te maken. We hebben de creativiteit van de ontwikkelaars nodig, juist bij die binnenstedelijke vernieuwing.

Hoe kan de gemeente partners helpen?
De gemeente ontwikkelt niet zelf, maar we helpen door kansen te bieden, barrières weg te nemen en waar mogelijk versnelling te brengen. Niet voor niets hebben we een kantorenloods en een winkelloods aangesteld. Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor iedereen die wil transformeren. De gemeente zal daarin ook steeds pro-actiever kansrijke partijen gaan benaderen en in gesprek gaan om te kijken of er bij beide partijen kansen liggen voor herontwikkeling. We maken vooraf keuzes in welke gebieden we deze ontwikkelingen het liefst zien. We gaan samen met onze partners en ons nieuwe convenant in de hand, een gebiedsgerichte aanpak inrichten om aan de opgave van 350.000 m2 transformatie van kantoren te kunnen voldoen. En zoals eerder aangegeven ook inzetten op de transformatie van incourante winkelgebieden en in de nabije toekomst ook bedrijventerreinen.

Staat u open voor vernieuwende initiatieven uit de vastgoedsector?
Die juich ik van harte toe, met een veranderende economie ontstaan nieuwe behoeften zoals aan flexibele werkplekken van aanbieders als Het Nieuwe Kantoor.

Hoe kijkt u aan tegen de grote vraag naar beleggerswoningen, vooral in het middeldure huursegment?
We moeten zo snel mogelijk aan deze grote vraag voor het middensegment voldoen, de vraag van met name starters is groot, zij willen flexibiliteit en zijn mobieler in hun woningwensen. Uitdaging voor de korte termijn is hoe we kunnen zorgen dat er juist ook in het segment net boven de liberalisatiegrens – tussen 711 en 850 euro – woningen toevoegen. Veel marktpartijen vinden dat moeilijk rendabel te maken, terwijl er wel degelijk een vraag zit. Mede op verzoek van de raad, werk ik nu aan een plan voor de middeldure huur in Rotterdam.

Transformatiecongres Rotterdam

Vastgoedmarkt organiseert in samenwerking met gemeente Rotterdam op donderdag 7 december 2017 het Transformatiecongres Rotterdam in de Doelen. Alle vastgoedpartijen actief of geïnteresseerd in Rotterdam kunnen zich kosteloos opgeven om bij dit congres aanwezig te zijn. Wethouder Robert Simons is één van de keynote speakers tijdens dit congres. Geef u hier op voor deelname.

Dit artikel is verschenen in Vastgoedmarkt van oktober 2017.

Reageer op dit artikel