artikel

Maatschappelijke duurzaamheid: een win-win voor iedereen

Beleggingen

Maatschappelijke duurzaamheid: een win-win voor iedereen

Investeringsbeslissingen omtrent vastgoedbeleggingen gaan over locatie, uitstraling en functionaliteit in combinatie met een gezond rendement. Dat was altijd al zo en zal ook zeker zo blijven.

Maar niet meer zonder de toevoeging van een nieuwe dimensie: maatschappelijke duurzaamheid. Naast een gezond rendement zijn we vooral ook verantwoordelijk voor People en Planet. Wij beleggen namens onze investeerders onder andere om langdurige pensioenvoorzieningen te kunnen garanderen, hetgeen op zichzelf al een belangrijke lange termijn verantwoordelijkheid is. Daarnaast weegt dat wat we kunnen toevoegen op maatschappelijk gebied bij ons en onze investeerders minstens zo zwaar. We weten dat we door de impact die we hebben op de gebouwde omgeving, een belangrijke rol hebben in het bouwen aan gezonde gemeenschappen.

Waar duurzaamheid in termen van energieprestaties en het verminderen van CO2-uitstoot zo langzaamaan een ‘no-brainer’ moet zijn, staat maatschappelijke duurzaamheid als onderdeel van een beleggingsstrategie nog in de kinderschoenen. Dat is op zichzelf ook niet zo gek gezien de enorme veranderingen op wereldwijde schaal. Door technologie en verandering in lifestyle zal de manier waarop wij wonen, werken, winkelen, reizen en recreëren de komende decennia ingrijpend veranderen. Als gevolg van de wereldwijde urbanisatie staan steden voor enorme verdichtingsopgaven en grote infrastructurele vraagstukken. Die ontwikkelingen moeten we plaatsen in het behouden en waar nodig ontwikkelen van duurzame en gezonde gemeenschappen en leefomgevingen. Dit maakt dat we de duurzaamheidsinitiatieven die nu volop in de schijnwerpers staan – van zonnepanelen en LED-verlichting tot Label C-gecertificeerde gebouwen – naar een volgend niveau moeten brengen. Omdat wij geloven dat duurzaamheid pas echt kan slagen als het zich niet tot de technologische kant beperkt maar juist verbreedt naar maatschappelijk gebied.

Fascinerend

Wat juist deze tijd zo fascinerend maakt is dat we de unieke kans hebben een beslissende wending te geven aan verstrekkende en relevante maatschappelijke vraagstukken. Hierin kunnen juist lange termijn beleggers hun blik verder naar voren richten en samenwerken om de gewenste, noodzakelijke transitie echt op gang te brengen. Daarin is geen project, geen gebied en geen regio generiek. We zullen steeds per object moeten kijken naar de specifieke context, behoefte en het perspectief. Dit geldt in het bijzonder bij de verdichtingsopgave waarvoor onze steden zich de komende jaren gesteld zien. Het toevoegen van maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde is essentieel voor duurzame en gezonde gemeenschappen. Want compacter wonen vraagt wel om investeren in voorzieningen en gedeelde ruimtes in een complex waarmee we invulling geven aan deze vorm van nieuwe gezamenlijkheid. Zo hebben wij bijvoorbeeld in ons nieuwe woonproject Rhapsody in de Kolenkitbuurt in Amsterdam, in de binnentuin een ontmoetingsplek gemaakt voor de buurt en een logeerhuis toegevoegd aan het complex. En om als stad of als gebied een aantrekkelijke vestigingslocatie te blijven, moeten we weg van monofunctionele gebieden en toe naar Urban Hubs die wonen, werken, winkelen, ontmoeten, samenwerken en ontzorgen combineren. Daarin hebben gebiedsontwikkelaars, gemeenten en bijvoorbeeld woningcorporaties een belangrijke rol maar juist ook lange termijn beleggers kunnen hierin het verschil maken.

Institutionele belegger: een onmisbare partner

De duurzaamheidstransitie stelt ons als samenleving voor grote opgaven op het gebied van onder meer klimaat, energie, mobiliteit en leefomgeving. Om daarin structurele veranderingen te realiseren is versnelling nodig, versnelling die vraagt om samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat juist wij als vastgoedinvesteerders een sleutelrol kunnen vervullen op weg naar duurzame, toekomstige verbetering in de grote maatschappelijke vraagstukken die voor ons liggen. Vastgoed heeft een enorme impact op het klimaat in termen van energieverbruik en CO2-uitstoot, de rol van de gebouwde omgeving moet naadloos aansluiten op de veranderende mobiliteit en onze leefomgeving staat onder toenemende druk van urbanisatie die verdichting van steden vereist. Dat maakt dat juist de partijen die investeren in vastgoed een onmisbare samenwerkingspartner in maatschappelijke duurzaamheid zijn. Wij als investeerders kunnen daar niet omheen, evenmin als de partijen die zich inzetten voor People en Planet om ons heen kunnen. De handen ineen slaan, prioriteiten stellen en onbekende wegen verkennen behoort daarom bij onze dagelijkse praktijk.

Door te investeren met oog voor van positieve, meetbare maatschappelijke impact in combinatie met het beperken van de impact op het milieu, kunnen juist wij ook sterk bijdragen aan People en Planet.

Paul Oremus,
Country Manager Netherlands & Fund Manager CBRE Dutch Residential Fund
CBRE Global Investors

Paul Oremus is Country Manager van CBRE Global Investors in Nederland en lid van het European Leadership Team. Tevens is hij Fondsmanager voor het CBRE Dutch Residential Fund.

Paul heeft een bachelor in Bedrijfseconomie en in Accountancy & Controlling en is een geregistreerd Qualified Controller. Verder is hij lid van de Nederlandse Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN).

Foto: Roy Beusker

Dit artikel is geschreven door CBRE Global Investors. Bezoek het partnerdossier van CBRE Global Investors op Vastgoedmarkt.nl.

Reageer op dit artikel