Essent: dit levert verduurzamen van vastgoed je op

Essent: dit levert verduurzamen van vastgoed je op
Bas de Zwart, projectontwikkelaar

Je voldoet aan de recentste wetten en regels, je reputatie als ontwikkelaar stijgt en je bent klaar voor de toekomst. Dat gebeurt er als je je vastgoed verduurzaamt. Volgens Bas de Zwart, projectontwikkelaar bij Essent Energy Infrastructure Solutions, levert het ontwikkelen van duurzaam vastgoed je ook financieel voordeel op. 'Zeker als je als ontwikkelaar niet zelf hoeft te investeren.'

Huurders en beleggers vragen erom: duurzaam vastgoed. Je zou wel gek zijn om als vastgoedontwikkelaar hierin niet te investeren. De andere kant van het verhaal is dat wetgeving je vaak ook dwingt tot verduurzaming. Of het nu de steeds verdere aanscherping is van de milieu- en energieprestatie-eisen. Of de per 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet, waarbij gemeenten bevoegd zijn om op gebiedsniveau strengere normen op te nemen voor BENG en MPG dan de landelijke eisen.

Advertisement

Waardevermeerdering verduurzaamd vastgoed

Toch blijven er dan redenen voor jou als ontwikkelaar onbenoemd. Je kunt namelijk ook investeren in duurzaam vastgoed om de waarde van je vastgoed te vermeerderen. Dat zegt Bas de Zwart, projectontwikkelaar bij Essent Energy Infrastructure Solutions.

‘Waardevermeerdering door verduurzaming zit hem in een aantal aspecten. Een duurzaam, maatschappelijk verantwoord ontwikkeld gebouw heeft meer waarde vanwege de toekomstbestendigheid. Die meerwaarde komt ook tot uiting bij panden die comfortabel en leefbaar zijn dankzij het gebruik van een duurzaam energiesysteem. Denk bijvoorbeeld aan het duurzaam koelen van woningen tijdens warme zomers. Maar duurzaam vastgoed levert je direct ook veel op wanneer je kosten kunt besparen. Zeker wanneer je als ontwikkelaar niet zelf hoeft te investeren in een duurzaam energiesysteem.’

Essent is bereid te investeren in de assets, zodat een ontwikkelaar dat niet hoeft te doen”

Volledige ontzorging van de ontwikkelaar

Waarom je je vastgoed moet verduurzamen is onderhand wel duidelijk. Over hóé je dit goed kunt doen wil De Zwart wel iets kwijt. ‘Dat kan bijvoorbeeld met een integraal energieconcept op gebouw- of gebiedsniveau. Zo’n concept kan onder meer bestaan uit een energiesysteem voor het invullen van de warmte- en koudevraag, een WKO. Maar denk ook aan de combinatie van een WKO met PV-panelen, laadpalen en gebruik van batterijen voor opslag.’

Essent Energy Infrastructure Solutions is een aanbieder van dergelijke integrale energieconcepten. Uniek aan Essent is het eigen innovatieve, collectieve vijfdegeneratie-warmtesysteem, ectogrid™ (zie kader). De rol van Essent Energy Infrastructure Solutions bij al die integrale energieconcepten? Ontwerpen, financieren, realiseren en exploiteren. De Zwart: ‘Volledige ontzorging van de ontwikkelaar op het gebied van energie dus. Want Essent is bereid te investeren in de assets, zodat een ontwikkelaar dat niet hoeft te doen. Dat betekent dat wij de eigenaar zijn en de investering deels voor onze rekening nemen.’

Door gebruik te maken van integrale energiesystemen met PV-systemen en batterijopslag help je netcongestie tegen te gaan”

Lokale bronnen verduurzamen en voorkomen netcongestie

Volgens De Zwart vormen lokale bronnen dé sleutel voor elk duurzaam energiesysteem. ‘Daarbij ben je niet afhankelijk van één centrale energiebron, maar juist van lokale bronnen, zoals bodem, lucht, zon en water. Of van restwarmtebronnen, zoals een datacenter of supermarkten in de nabije omgeving van je projectlocatie die een warmteoverschot hebben. Een collectief energiesysteem met warmte/koude-opslag in de bodem blijkt een efficiënte manier om warmte en koude uit te wisselen, op te slaan en nuttig in te zetten. Door gebruik te maken van integrale energiesystemen met PV-systemen en batterijopslag help je ook nog eens netcongestie – een actueel thema onder vastgoedontwikkelaars – tegen te gaan. Het elektriciteitsnet in Nederland wordt, deels juist door de energietransitie, teveel belast. Slimme energieopwekking, -uitwisseling en -opslag helpt netcongestie tegen te gaan.’

Essent Energy Infrastructure Solutions levert dergelijke systemen modulair. ‘Zo kun je klein beginnen en later eventueel uitbreiden naar een compleet gebiedsgericht energiesysteem waarmee je direct voldoet aan de BENG-vereisten.’

Stap voor stap

Een relevante vraag is waar je moet beginnen als geïnteresseerde vastgoedontwikkelaar. Wat is je eerste stap bij het verduurzamen van vastgoed? Ook hier weer: begin klein. ‘Start met een energiescan’, zegt De Zwart, ‘kijk hoe je het energiesysteem zo lokaal en duurzaam mogelijk kunt ontwikkelen. Dat wil zeggen, onderzoek de aanwezige lokale bronnen in de omgeving van je project. En bekijk ook wat er allemaal nog meer wordt gebouwd en overweeg een collectief systeem. Schaalvoordeel en energie-uitwisseling leidt snel tot een financieel voordeel. Essent Energy Infrastructure Solutions is graag bereid om in een vroeg stadium van elk project mee te denken.’

Dit artikel is gesponsord door Essent.