Het duurzame karakter van de slimme stad

Het duurzame karakter van de slimme stad

Steden passen steeds vaker slimme oplossingen toe om de energie- en milieudoelstellingen te behalen. Straatverlichting wordt vervangen door LED lampen, stadsbussen worden elektrisch en daar waar mogelijk wordt een DIFTAR afvalinzameling ingevoerd. Met creatieve voorlichtingscampagnes worden inwoners van steden erop gewezen dat het behalen van deze milieudoelstellingen niet mogelijk is zonder bijvoorbeeld een stedelijke zonne- en/of windenergie locatie of extra fietspaden.

Het grote risico ervan is dat deze ‘one-size fits all’ oplossingen niet overal even gemakkelijk toepasbaar zijn. Er zijn grote verschillen in adaptatie- en ontwikkelingssnelheid tussen steden aan te wijzen. Op zich niet verwonderlijk: 'want zoveel mensen zoveel wensen'. In welke mate stadsbewoners al dan niet openstaan voor innovatie en de wijze waarop men reageert op de implementatie van duurzaamheidsconcepten, verschilt van stad tot stad. Elke stad heeft immers haar eigen cultuur, politieke signatuur en in combinatie met uiteenlopende klimatologische omstandigheden vraagt dit om een zeer gerichte benadering.

De Verenigde Naties hanteren echter een definitie die veel ruimer is en zien de slimme en duurzame stad primair als een innovatieve stad die IT en andere middelen inzet om de levenskwaliteit, efficiëntie van openbare diensten en het concurrentievermogen te verbeteren. Tegelijkertijd moet deze innovatieve stad ervoor zorgen dat deze voldoet aan de behoeften van huidige en toekomstige generaties inwoners met betrekking tot economische, sociale, ecologische en culturele aspecten.

Het duurzame karakter van de slimme stad
Jos Hesselink van Cushman & Wakefield

Betrokkenheid van burgers is van essentieel belang om de energietransitie succesvol te laten verlopen. Snelle implementatie van maatregelen die een grote impact op de portemonnee of de leefomgeving kunnen hebben worden daarmee initieel vermeden. Diverse steden experimenteren met publiek private projecten rondom de slimme en lokale energieopwekking en -opslag en delen hun bevindingen met betrekking tot deze Positive Energy Districts (PED) met elkaar in een samenwerkingsverband zoals ATELIER.

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Commissie en heeft tot doel kennis en expertise uit te wisselen bij de totstandkoming van nieuwe PED’s in Europese steden. Gebaseerd op succesvolle projecten in Amsterdam en Bilbao wordt alle beschikbare kennis en informatie rondom project management, technische implementatie en stakeholder management met elkaar gedeeld, zodat elke stad die dat wil met deze toolbox aan de gang kan.

Betrokkenheid van burgers is van essentieel belang om de energietransitie succesvol te laten verlopen.”

Beleidsmakers die sleutelen én bouwen aan een meer duurzame stad hebben hierbij de betrokkenheid nodig van stakeholders als beleggers, planmakers en adviseurs nodig die hun rol pakken en bijdragen aan deze samenwerking.

De succesvolle implementatie van slimme en duurzame oplossingen in steden hangt daarmee niet zozeer samen met de implementatie van de technologie, maar veel meer met het ter beschikking stellen van de kennis en de best practices die is opgedaan in andere steden. Zodat steden hun eigen weg naar slimme verduurzaming kunnen doorlopen, passend bij de ligging en aard van de stad.

Elke maand verschijnt er een column van Jos Hesselink over een onderwerp dat gerelateerd is aan de waarde van de stad. Hierin geeft hij zijn visie op de maatschappelijke relevantie van steden, stedelijke ontwikkeling en dus ook vastgoed. Deze visie komt tot stand vanuit intern onderzoek en dialoog met interne en externe stakeholders, in nauwe samenwerking met consultants en analisten uit ons Real Estate Strategy & Innovation team. Meer achtergrond is te vinden in de whitepaper: het duurzame karakter van een slimme stad.

Real Estate Strategy & Innovation is de service line binnen Cushman & Wakefield die een leidende rol neemt bij data gedreven strategische adviesopdrachten binnen de vastgoedmarkt. Waarmee we als professional real estate services company strategie en executie aan elkaar verbinden en blijvende toegevoegde waarde leveren aan onze opdrachtgevers. 

Dit artikel is gesponsord door Cushman & Wakefield.

Bezoek ook het partnerdossier op Vastgoedmarkt.nl