nieuws

Aanhuur leidt tot verkoop Alexander-portefeuille

Transacties

De aanhuur van gebouw New Tide in Rotterdam Alexander door de Nationale Politie is met stip de grootste gebruikerstransactie van 2015. Kort na de totstandkoming van het huurcontract veranderde het pand van eigenaar.

Aanhuur leidt tot verkoop Alexander-portefeuille

De grootste deal deal op de gebruikersmarkt voor kantoren viel vroeg in 2015. Het jaar was nog geen twee maanden oud toen Vastgoedmarkt op 27 februari berichtte dat de Nationale Politie drie kantoorpanden huurt, in Rotterdam, Eindhoven en Zwolle. In de panden zullen de nieuwe politiedienstencentra worden ondergebracht.

Het grootste pand dat door de politie wordt betrokken staat aan de Marten Meesweg 35-49 in Rotterdam, het vroegere onderkomen van de krantenredacties van NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad. Het pand meet 16.441 m2. In Zwolle en Eindhoven gaat het om aanzienlijk bescheidener aantallen meters, van respectievelijk 9.600 m2 (Hanzelaan 150-200/Koggelaan 3A-E) en 3.400 m2 (Boschdijktunnel 40).

Over de achtergrond van deze aanhuur kunnen de betrokken partijen – DTZ Zadelhoff en Brink Groep traden op namens de politie – weinig zeggen. ‘Onze opdrachtgever wil hieraan verder geen ruchtbaarheid geven. Die wens respecteren wij’, zegt een woordvoerder van DTZ Zadelhoff. De aanhuur is een direct uitvloeisel van de inrichting van de nieuwe organisatie van de Nationale Politie.

Nieuwe eigenaar

Bij de bekendmaking van de aanhuurtransactie, die later de grootste van heel 2015 zal blijken, maakt het pand in Rotterdam Alexander nog onderdeel uit van het Sachwerte Rendite Fonds Holland 53. Drie maanden later wordt bekend dat het pand – inclusief ander vastgoed in de zogeheten Alexander-portefeuille van in totaal 34.000 m2 – door het fonds is verkocht aan ontwikkelaar OVG. Het nog lege pand in Rotterdam wordt door de ontwikkelaar herontwikkeld en verduurzaamd voor gebruik door de Nationale Politie.

Het centraliseren van politiediensten op het gebied van personeel, inkoop, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting in drie zogeheten PDC’s moet leiden tot zal een forse efficiency-winst. De samenvoeging van deze centrale diensten leidt ertoe dat een kwart van alle adminstratief-technische banen bij de politie komen te vervallen.

Businesscase

Voor het PDC heeft de kwartiermaker van de Nationale Politie al in 2014 door KPMG een businesscase laten opstellen. Daaruit kwam een opzet met één megavestiging als goedkoopste uit de bus. Op basis van de cao-bepaling dat medewerkers niet lander dan 1,5 uur naar hun werk hoeven te reizen, koos de toenmalige minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie voor een scenario met drie PDC’s.

Auteur: Johannes van Bentum

Dit artikel is gepubliceerd in Vastgoedmarkt van december 2015.

Reageer op dit artikel