blog

Duidelijkheid door nieuw ROZ-huurcontract voor woonruimte

Transacties

Duidelijkheid door nieuw ROZ-huurcontract voor woonruimte
Erik Verwey

Door naast de nieuwe mogelijkheden om woningen voor bepaalde tijd te verhuren, ook de zeer gangbare optie – verhuren voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 12 maanden  – op te nemen in het nieuwe model huurcontract woonruimte kiest de ROZ voor volledigheid, duidelijkheid en transparantie. Ik ben van mening dat de ROZ hier een goed besluit heeft genomen.

Een goed besluit omdat hierdoor aansluiting wordt gezocht bij de dagelijkse verhuurpraktijk. Daarin wordt namelijk nog altijd het meest verhuurd voor onbepaalde tijd. Door te kiezen voor deze volledigheid wordt voorkomen dat er naast het ROZ model voor woonruimte andere ‘modellen’ gaan circuleren.

Het nieuwe ROZ-huurcontract voor woonruimte kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd; voor onbepaalde tijd met een minimumperiode van één jaar; voor bepaalde tijd van maximaal twee respectievelijk vijf jaar, dan wel voor de bepaalde tijd langer dan twee respectievelijk vijf jaar.

Hiermee biedt ROZ een model dat in alle situaties als uitgangspunt kan worden gebruikt. Ik heb er vertrouwen in dat dit nieuwe model veelvuldig zal worden gebruikt en de nieuwe standaard zal worden. Het geeft de duidelijkheid en transparantie waaraan huurders en verhuurder behoefte hebben.

De actuele aanleiding om het model, na 14 jaar, te herzien was de Wet doorstroming huurmarkt 2015, die het tijdelijk verhuren aan bepaalde doelgroepen, zoals studenten en jongeren onder 28 jaar, mogelijk maakt. Tegelijker tijd is van het moment gebruik gemaakt om ook ‘handen en voeten’ te geven aan de aanpak van overlast. Zo is in het nieuwe model expliciet bepaald dat AirBnB niet is toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Uiteraard is ook hennepteelt en daarmee samenhangende criminele activiteiten nu expliciet in het model verboden. Tot slot dient een huurder er onder meer voor te zorgen dat er geen overlast van dieren wordt veroorzaakt.

Ik denk dat ROZ een actueel, volledig en werkbaar nieuw model huurcontract voor woonruimte heeft opgeleverd waarmee zij haar haar vooraanstaande positie voor wat betreft model huurcontracten borgt. Naar mijn idee een goed zaak voor de vastgoedmarkt.

Eric Verwey

Voorzitter VGM NL

Reageer op dit artikel