blog

Huurregels zorgen voor ongewenste bijeffecten

Transacties

Huurregels zorgen voor ongewenste bijeffecten

Gemeenten moeten verplicht een bepaald aantal middeldure huurwoningen in bestemmingsplannen opnemen, aldus oud-Minister Blok kort geleden. Het idee hierachter, een betere doorstroming, is goed maar leidt tot meer regelgeving. Hoe zou je verbeteringen met een breed draagvlak eenvoudiger kunnen realiseren?

Regeringspartijen VVD en PvdA laten zich in hun plannen allebei van hun inkomensafhankelijke kant zien. ‘Wij willen daarom stapsgewijs een huur naar draagkracht invoeren, hoe minder je verdient, des te minder huur betaal je’, aldus de partij van Lodewijk Asscher. Ruttes VVD: ‘huurtoeslag moet gebaseerd zijn op het inkomen dat iemand verdient, niet de huur die hij of zij betaalt’.
De overlap in de zienswijze van deze twee toch andersdenkende partijen lijkt een andere manier van doen dan Blok voorstelt mogelijk te maken. In plaats van nog meer verplichtingen op te werpen kan de politiek zich beter richten op een gefaseerde afbouw van de huidige regels. Die veroorzaken ongewenste bijeffecten, zoals scheefwonen en wachtlijsten.
Behalve de huurtoeslag moet het woningwaarderingsstelsel aangepakt worden. Dat biedt met een geleidelijke afbouw van de maximale huurprijs namelijk een oplossing voor beide problemen. Beleggers krijgen meer investeringsruimte en kunnen meer gaan bouwen voor de middengroepen. Dat verlaagt wachtlijsten en leidt tot meer betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen.

Frank van Min

Wolf Huisvestingsgroep

Reageer op dit artikel