nieuws

Bevolkingsgroei groot, maar vooral in de Randstad

regios

Bevolkingsgroei groot, maar vooral in de Randstad
Bevolkingsgroei grote steden 1 jan 2019

De bevolking groeit in 2018, net als in voorgaande jaren, vooral in de Randstad. De vier grote steden kregen er de meeste inwoners bij.

Dat meldt het CBS in haar cijfers van 1 januari 2019. Al eerder voorspelde sociaal demograaf Jan Latten dit, en hij voegde eraan toe dat er snel veel nieuwe huurhuizen moesten worden gebouwd in het middensegment. In Noord-Brabant groeide de bevolking sterk. De bevolking groeide relatief het sterkst in de kleinere gemeenten rondom de grote steden. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige bevolkingscijfers tot en met november 2018. Amsterdam kreeg er in 2018 van alle Nederlandse gemeenten de meeste inwoners bij, bijna tienduizend. In Den Haag nam het aantal inwoners toe met ruim zesduizend, in Rotterdam met 5,5 duizend en in Utrecht met vijfduizend.

Groei vooral door buitenlandse migratie

In alle vier de grote steden werden meer baby’s geboren dan er mensen overleden, en vestigden zich meer mensen dan er vertrokken. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag groeiden door buitenlandse migratie en raakten inwoners kwijt door binnenlandse verhuizingen. Vooral in Amsterdam is deze internationalisering aan de gang. Uit het buitenland vestigden zich 36 duizend personen in de hoofdstad, terwijl ruim 21 duizend personen vanuit Amsterdam emigreerden. Tegenover deze bevolkingsgroei uit buitenlandse migratie staat dat Amsterdam ruim tienduizend inwoners verloor door binnenlandse verhuizingen. Ook Den Haag en Rotterdam groeiden door internationale migratie en verloren inwoners door verhuizingen. In Utrecht was de aanwas vanuit het buitenland veel geringer en was zelfs sprake van een klein binnenlands vestigingsoverschot.

Volgens Jan Latten zullen arbeidsmigranten, gezinsherenigers, asielmigranten, studenten en andere toestromers zullen de bevolkingsgroei blijven aanjagen. Zeker op middellange termijn blijft de bevolkingsgroei daardoor in een hogere versnelling staan dan voorheen gedacht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht nu dat al in 2029 de 18 miljoenste inwoner wordt geteld.

De nieuwe cijfers maken duidelijk dat de huidige aandacht die er is voor uitbreiding van de woningvoorraad niet moet verslappen, integendeel, zegt Latten in zijn blog. ‘Er is eerder sprake van een opwaartse druk op de vraag dan tot nog toe gedacht. Bovendien zal bij de bouw van nieuwe huizen nog meer aandacht moeten komen voor de alleenwonenden. Wat de actuele cijfers ook benadrukken: de bevolkingsgroei concentreert in een beperkt aantal provincies en in stedelijke gebieden. Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland vingen in 2018 het grootste deel van de groei op. Urbanisatie, kleiner wonen en klontering van woningen, ook verticaal, bepalen de trend voor 2019 en daarna.’

Bevolkingskrimp in Noord-Nederland en Limburg

In 2018 is het aantal inwoners afgenomen in 74 van de 380 gemeenten. Gemeenten waar het aantal inwoners daalt liggen voornamelijk in de provincies Groningen, Friesland en Limburg. Ook in de Achterhoek, Zeeland en de Kop van Noord-Holland hebben sommige gemeenten te maken met bevolkingskrimp. In enkele gemeenten met een azc daalde het aantal inwoners sterk nadat asielzoekers de centra verlieten. Dit gold in 2018 onder meer voor de gemeente Noordenveld in Drenthe.

In vrijwel alle gemeenten waar de bevolking krimpt overlijden jaarlijks meer mensen dan dat er baby’s worden geboren. Dit heeft te maken met de mate van vergrijzing van de bevolking. Aan de randen van Nederland wonen relatief veel ouderen. Ook in het Gooi en langs de Noordzeekust liggen veel gemeenten waar jaarlijks meer mensen overlijden dan er baby’s worden geboren. In deze gemeenten neemt het aantal inwoners echter niet af, omdat het verlies door de natuurlijke aanwas wordt gecompenseerd door de instroom van nieuwe inwoners uit andere gemeenten.

Foto's

Reageer op dit artikel