nieuws

Corporaties verkopen minder Amsterdamse woningen

regios

Amsterdamse woningcorporaties hebben in de eerste helft van dit jaar 838 woningen verkocht, waaronder 690 sociale huurwoningen. Dat is minder dan in 2015.

Dit heeft de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties op 24 november bekendgemaakt. De Amsterdamse corporatiekoepel verwacht dat zijn leden dit jaar in totaal maximaal 2.000 huurwoningen te verkopen. De gemiddelde verkoopprijs van de woningen bedroeg  215.000 euro. In 2015 stootten Amsterdamse corporaties nog 2.300 woningen af, waarvan 2.042 sociale huurwoningen.

De verwachte daling is in lijn met samenwerkingsafspraken tussen de corporatiekoepel, de gemeente Amsterdam en de huurdersverenigingen. Ze hebben afgesproken om de sociale woningvoorraad in Amsterdam niet te snel te laten dalen. Nu bestaat de totale woningvoorraad nog voor 57 procent uit sociale woningen. Ook zijn dit jaar minder woningen binnen de ring van Amsterdam verkocht. 

Reageer op dit artikel