nieuws

Betaalbare woningen genoeg in Amsterdam, maar wel buiten de ring

regios

Betaalbare woningen zijn er genoeg in Amsterdam, maar kopers moeten wel bereid zijn buiten de ring te kijken. Daar, in Noord, Nieuw-West en Zuidoost, zijn woningen ‘best betaalbaar’. Dat staat in het rapport Amsterdam (on)betaalbaar, een gezamenlijk initiatief van gemeente Amsterdam, Makelaarsvereniging Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Het rapport verschijnt voor de elfde keer.

Wat nu gebeurt op de woningmarkt in Amsterdam, is niet eerder voorgekomen..Sinds 2013 is het aanbod van te koop staande woningen teruggelopen met 75 procent. De doorlooptijd van een transactie is minder dan een maand. Dit leidt tot snel stijgende prijzen, omdat woningzoekenden panisch op zoek zijn naar een steeds schaarser product. Geholpen door de extreem en historisch lage rente zorgt deze combinatie voor de in 2015 al voorspelde droogkokende woningmarkt. Is er reden voor wanhoop? Ja en nee. Ja, wanneer je als woningzoekende niet bereid bent buiten je oorspronkelijke voorkeursgebied te zoeken. En nee, want Amsterdam is groter dan het gebied binnen de ring. In Nieuw-West, Noord, Zuidoost, maar ook in de randgemeenten is er aanbod voor een aanzienlijk lagere prijs. En dan is de regio Groot-Amsterdam nog steeds best betaalbaar voor een brede groep. Zeker als je dat vergelijkt met grote steden in andere landen.

Voor jongeren en starters kan het kopen van een corporatiewoning een aantrekkelijke optie zijn. Vanaf 1998 tot en met de eerste helft van 2016 zijn bijna 27.000 bestaande corporatiewoningen verkocht aan particulieren. Door de jaren heen is in de stad daardoor een mix ontstaan van sociale huur- en koopwoningen. Een goede balans is daarbij van belang. De corporaties hebben inmiddels het aantal verkopen teruggebracht. Tussen 2014 en 2015 daalden de corporatieverkopen van 2.682 naar 2.337. Daarbij ging het om 2.042 sociale huurwoningen. Over dit type woning zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen gemeente, corporaties en huurders. Op de lange termijn zal het aantal corporatieverkopen verder omlaaggaan. Corporaties streven uiteindelijk naar een ‘dynamisch evenwicht’ in de sociale huurvoorraad, waarbij de toevoeging door nieuwbouw ruwweg gelijk is aan de afname door verkoop, liberalisatie en sloop. Deze beleidswijziging is duidelijk zichtbaar in de recente verkopen. In de eerste helft van 2016 werden in Amsterdam 838 corporatiewoningen verkocht, tegen 1.152 corporatiewoningen in de eerste helft van 2015. Dat is een daling van 27 procent.

Amsterdam groeit snel en telde op 1 januari 2016 834.713 inwoners. De stad heeft veel nieuwe woningen nodig. Er is de afgelopen jaren dan ook flink gebouwd. In 2015 zijn 8.376 woningen in aanbouw genomen. Ondanks die recordproductie is de druk op de woningmarkt verder toegenomen. Dit is terug te zien in de stijging van de Woz-waarde in Amsterdam met gemiddeld 16,7 procent in 2015. Om ervoor te zorgen dat de stad ook in de toekomst voor alle Amsterdammers toegankelijk blijft, werkt de gemeente er hard aan om ook in de komende jaren een hoge woningproductie mogelijk te maken.

De druk is hoog in alle woningmarktsegmenten en het diverse nieuwbouwaanbod sluit daarop aan. De consument kan kiezen uit koop- en markthuurwoningen, in verschillende prijssegmenten en in verschillende delen van de stad. Er zitten nog flinke verschillen in de Woz-waarde per buurt. Dat geldt ook voor de mate waarin de Woz-waarde stijgt. In Oost bedraagt die stijging meer dan 20 procent in 2015, terwijl Zuidoost een stijging heeft van gemiddeld 7 procent. Ook voor de Amsterdamse nieuwbouw geldt dat vooral buiten de ring betaalbare woningen te vinden zijn. Vooral gezinnen met een middeninkomen kunnen in Zuidoost, Noord en Nieuw-West nog een mooie nieuwe gezinswoning vinden.

Reageer op dit artikel