nieuws

Gemeenteraad: 35 procent sociale huur Zuidas

regios

De Amsterdamse gemeenteraad heeft tegen de zin van het stadsbestuur bepaald dat 35 procent van het woningprogramma op de Zuidas uit sociale huur moet bestaan. Mocht deze motie standhouden, kan Amsterdam ongetwijfeld claims van marktpartijen tegemoet zien.

Dat blijkt uit een zitting van de gemeenteraad van Amsterdam woensdagavond 5 oktober. Momenteel wonen er ruim 2.000 mensen op de Zuidas. Rond 2030 zijn dat er 13.000 tot 15.000. Eind 2015 had het stadsbestuur in zijn visie voor de verdere ontwikkeling van de Zuidas voorgesteld dat 35 procent van de nieuwbouwwoningen in het betaalbare segment valt. Amsterdam verstaat daar niet alleen reguliere sociale huurwoningen en studentenwoningen onder.

Ook middensegment huurwoningen (maximaal 970 euro prijspeil 2015) of goedkope en middeldure koopwoningen (maximaal 249.000 euro prijspeil 2015) beschouwt het stadsbestuur als betaalbaar. Alleen coalitiepartijen D66 en VVD en oppositiepartij CDA stemden in met dit raadsvoorstel. Een meerderheid van de gemeenteraad – bestaande uit SP, PvdA en GroenLinks – was tegen.

Ze brachten een motie in dat 35 procent van de nieuwbouw uit sociale huurwoningen moet bestaan en stemden daar vervolgens mee in. Het gaat om huurwoningen met een maximale huur van ruim 600 euro per maand. De rechtse partijen gingen daarmee akkoord, maar dwongen wel af dat 15 procent uit middeldure huur moet bestaan (700-1.000 euro). De overige 50 procent is vrij in te vullen door marktpartijen.

Of het verplichte percentage van 35 juridisch en politiek standhoudt, is nog maar zeer de vraag. Amsterdam heeft marktpartijen grondposities verkocht tegen prijzen die zijn gebaseerd op een hoge vastgoedopbrengst. Als ontwikkelaars en investeerders echt worden verplicht om onrendabele huurwoningen te bouwen, kan Amsterdam claims tegemoet zien. Op de Zuidas moeten over vijftien jaar ongeveer 7.000 woningen zijn gerealiseerd. (MvL)

Reageer op dit artikel