nieuws

Medeopdrachtgeverschap centraal op kavels 5d-e Houthaven

regios

De gemeente Amsterdam begint de selectieprocedure voor kavels 5d en 5e op Memeleiland in de Houthaven. Via de best value selectiemethode wordt de beste beschikbare marktpartij geselecteerd.

Het gaat om het realiseren van een parkeervoorziening op de kavel en het samen met toekomstige bewoners marktwoningen ontwikkelen, financieren en realiseren. De stukken zijn op 14 december 2015 op TenderNed.nl gepubliceerd.

Voor de selectie voor 5d en 5e staat de grondwaarde en de hoogte van de exclusiviteitsvergoeding voor het optierecht vast. Er wordt geselecteerd op de mate waarin de marktpartij de toekomstige bewoners zeggenschap geeft over de woningen, via medeopdrachtgeverschap. Met de inschrijver die gemiddeld het hoogst scoort op de projectdoelstellingen en voldoet aan de gestelde eisen en voorwaarden, wordt een optieovereenkomst gesloten. Deze partij krijgt de mogelijkheid om in 12 maanden de plannen uit te werken, waarna zij de grond in erfpacht kan afnemen.

Op de kavel komt een bouwblok van maximaal 88 marktwoningen met medezeggenschap van toekomstige bewoners in de vorm van medeopdrachtgeverschap, en een parkeergarage. Dit eiland krijgt de breedste groenstrook in het midden. De zuidzijde grenst aan het toekomstige Dijkpark. Op Memeleiland worden alleen maar woonfuncties gerealiseerd.

Reageer op dit artikel