nieuws

Amsterdam zoekt partij voor hoogbouw Overhoeks

regios

Voor de een na laatste hoogbouwkavel op Overhoeks zoekt Amsterdam een marktpartij die voor eigen rekening en risico woningen en commerciële voorzieningen realiseert. De bouwkavel meet 25.000 m2.

Het programma bestaat voor ruim twee derde uit wonen, waarvan een deel studentenhuisvesting. Markthuur- en koopwoningen behoren tot de mogelijkheden. Amsterdam wil er ook studentenhuisvesting met voorzieningen realiseren. Daarnaast er is ruimte voor niet-woonfuncties zoals kantoren, bedrijven en voorzieningen. Parkeren gebeurt ondergronds. De te selecteren marktpartij moet het programma ontwikkelen, financieren en realiseren.  

De gemeente tendert voor de kavel een optieovereenkomst. Het betreft geen aanbestedingsplichtige overheidsopdracht. De tender genaamd Optieovereenkomst Kavel 5 Overhoeks Fase 2 sluit op 18 maart 2016. Wethouder Grondzaken Eric van der Burg: ‘Overhoeks is volop in ontwikkeling. Het centrum van de stad beperkt zich niet meer tot het IJ, maar gaat daar ver overheen. Overhoeks is de plek waar we straks wonen, werken, recreëren en flaneren.’

De winnaar wordt op 15 april 2016 bekendgemaakt. Deze krijgt zestien maanden de tijd om het plan uit te werken en vervolgens de grond in erfpacht af te nemen. Het begin van de bouw staat gepland voor eind 2017. De selectie is op basis van minimumeisen en de gemeente hanteert twee gunningscriteria: een bod op het optierecht en een op te geven energie prestatie coëfficiënt (EPC). De inschrijver met de beste totaalscore (op optiebod én EPC) is de winnaar en gaat een optieovereenkomst met de gemeente Amsterdam aan. 

Reageer op dit artikel