nieuws

Oplopend tekort woningen in Zuid-Holland

regios

Er is een groot tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen in de (binnen)steden van Zuid-Holland.

Oplopend tekort woningen in Zuid-Holland
Rotterdam Zuid

Ongeveer 90.000 woningen zullen de komende jaren niet gebouwd kunnen worden als gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties bestaande plannen niet aanpassen en investeringen achterblijven om tot nieuwbouw, transformatie of sloop te komen.

Die conclusie trekt de provincie Zuid-Holland op grond van de acht regionale woonvisies van de grote steden. In de woonvisies brengen gemeenten per bestuurlijke regio de woonbehoefte en het aanbod in beeld. De visies zijn een weerslag van onderlinge afspraken en afstemming om tot een gezonde woningmarkt te komen. Gemeenten kunnen op basis van de cijfers en categorieën woningen uit de woonvisies nieuwe bouwplannen tot ontwikkeling brengen.

Op grond van de woonvisies en eerdere studies verwacht de provincie tot 2030 een woonwens van ongeveer 230.000 woningen in de Zuid-Hollandse steden. Slechts 60 procent van die woonbehoefte kan gerealiseerd worden op basis van de huidige plannen. Dat betekent dat ruim 90.000 woningen de komende jaren niet gebouwd zullen worden, terwijl daar wel grote behoefte aan is. De druk op betaalbare woningen in de provincie zal verder toenemen met de komst van extra vluchtelingen. De provincie gaat actief op zoek met gemeenten om tot oplossingen te komen.

Volgens gedeputeerde Adri Bom-Lemstra trekt de stad als een ‘magneet’ woningzoekende starters, jonge gezinnen en ouderen aan, en dan vooral de huishoudens met één inkomen. Gemeenten en initiatiefnemers werken hard om vraag en aanbod beter in balans te brengen maar volgens Bom-Lemstra is de praktijk weerbarstig. ‘Te veel gemeenten’, zegt zij, ‘hebben nog oude plannen in de boeken staan die nieuwe ontwikkelingen in de binnensteden financieel gijzelen.’

Een ander deel van de oplossing zal moeten worden gevonden in nieuwbouw in de bestaande bebouwde stedelijke omgeving en het beter benutten van gebouwen die er al staan, zoals leegstaande kantoren, bedrijfspanden of winkels.

De komende maanden werkt de provincie deze nieuwe aanpak samen met gemeenten en initiatiefnemers uit onder de noemer ‘slim ruimtegebruik’. De provincie gaat daarbij vooral kijken of er in de uitvoering slimmer met gemeenten kan worden samengewerkt. Op dit moment worden plannen voor gebieds- en stedelijke ontwikkeling in kaart gebracht waar de provincie een helpende hand zou kunnen bieden in termen van transformatie, herbestemming, tijdelijke bestemming  of herontwikkeling.

Reageer op dit artikel