nieuws

Ook na 2017 miljoenentekorten TivoliVredenburg

regios

De bouw en exploitatie van muziekcentrum TivoliVredenburg in Utrecht heeft de stad bijna 58 miljoen euro meer gekost dan begroot. Door de te lage bezettingsgraad lopen de tekorten verder op.

Ook na 2017 miljoenentekorten TivoliVredenburg

Dat concludeert Rekenkamer Utrecht in een lijvig rapport van 116 pagina’s. De rekenkamer deed onderzoek naar het bouwtraject, de organisatieontwikkeling en de exploitatie van het muziekpaleis. Utrecht is eigenaar van TivoliVredenburg aan Vredenburgkade 11. In 2006 hadden gemeenteraad en gemeentebestuur vastgesteld dat de ontwikkeling en bouw van TivoliVredenburg 98,6 miljoen euro mocht kosten. Medio 2015 liggen de totale kosten van het gebouw met vijf muziekzalen op 156,2 miljoen euro, een overschrijding van 57,6 miljoen euro. De grootste tegenvaller werd al voor de aanvang van de bouw gerealiseerd.

De Europese aanbesteding in 2008 en 2009 vond plaats op een moment dat de kredietcrisis op zijn hoogtepunt was. In Nederland stortten op dat moment de woning- en vastgoedmarkt in. ‘De complexiteit van het project en het feit dat toentertijd de markt in de bouw zeer gespannen was, leidden ertoe dat slechts twee aannemers intekenden op dit project met een hoog risicoprofiel. Dit dreef de prijs op, volgens gesprekspartners. De reeds hoge bouwkosten in combinatie met het hoge risicoprofiel hebben geleid tot klassieke aanneemovereenkomsten’, schrijft de rekenkamer in het rapport.

Het bod van Heijmans, dat de aanbesteding, die Heijmans uiteindelijk won, lag volgens de rekenkamer 33,9 miljoen euro hoger dan eerder begroot. De op een na grootste overschrijding schrijft het gemeentecollege toe aan prijsstijgingen van materiaal (17,5 miljoen euro) ten opzichte van de ramingen in 2006. Ook de sponsorbijdrages vallen tegen: tot nu toe 3,9 miljoen in plaats van de verwachte 9 miljoen. De gemeente heeft voor ruim 137 miljoen euro aan dekkingsbronnen: 90,9 miljoen euro uit toekomstige huuropbrengsten, sponsorbijdragen en reserves en 46,3 miljoen euro aan gemeentelijke bijdragen.

De rekenkamer maakt zich echter zorgen over de exploitatie. Bij gelijkblijvende programmering en sponsoring is geen sluitende exploitatie mogelijk. Het muziekpaleis heeft gemiddeld drie activiteiten per zaal per week en slechts twee keer per maand zakelijke activiteiten. TivoliVredenburg trok in 2014 ruim 550.000 betalende bezoekers, 30 procent meer dan in de oude muzieklocaties. Maar omdat de zaalcapaciteit 68 procent groter is, ligt de bezettingsgraad lager. De culturele activiteiten zijn met een gemiddelde bezetting van 61 procent bovendien zelden uitverkocht. De huisvestingskosten zijn echter met 70 procent toegenomen sinds 2006.

Wat de totale huurprijs is, zegt Rekenkamer Utrecht niet. In 2006 was bepaald dat de huur kostprijsdekkend moest zijn en niet hoger dan 3,4 miljoen euro. In het rapport maakt de rekenkamer gewag van een extra huurprijsverhoging van 248.000 euro per jaar. Vorig jaar moest Utrecht met 9,67 miljoen euro bijspringen om de exploitatie sluitend te maken. Dit jaar komt de totale bijdrage uit op 11 miljoen euro en in 2016 op 9,4 miljoen euro, aldus de rekenkamer.

Maar ook na 2016 blijven miljoenentekorten bestaan. De VVD-fractie pleit ervoor TivoliVredenburg te verkopen. Het gebouw moet volgens raadslid André van Schie naar een stichting die het tegen lagere rentelasten kan exploiteren en tegen lagere kosten kan verhuren aan TivoliVredenburg. De Utrechtse gemeenteraad neemt deze maand een besluit over de toekomst van het complex.

Reageer op dit artikel