nieuws

BOEi verwerft De Stad Gods

regios

Het Goois Natuurreservaat heeft 3 november de 6.000 m2 omvattende kloostergebouwen De Stad Gods op landgoed Monnikenberg in Hilversum overgedragen aan BOEi. Hoeveel is betaald, wil BOEi niet kwijt.

Het religieus erfgoed zal mogelijk worden herontwikkeld tot een woon-/zorgvoorziening of tot kantoorruimte voor creatieve bedrijven uit de wereld van televisie en media dan wel een combinatie van meerdere functies. Het monumentale complex is voor een half jaar verhuurd voor de opname van een televisieserie. Die tijd wil BOEi benutten voor het maken van definitieve plannen.

Bij het vinden van een passende herbestemming en gebruik van de kloostergebouwen is behoud van het karakter en de ‘rust en sereniteit’ op het landgoed absolute voorwaarde voor het Goois Natuurreservaat. Er zijn volgens de natuurorganisatie ‘goede afspraken met BOEi gemaakt over de bereikbaarheid van het landgoed en over het behoud van de waarden van natuur, landschap, natuurbeleving en rust’.

BOEi stelt zich ten doel stelt cultureel erfgoed te restaureren en te herbestemmen. Industriële, religieuze en agrarische gebouwen met een belangrijke historische waarde worden hierdoor behouden voor toekomstige generaties.

De kloostergebouwen zijn als onderdeel van het landgoed Monnikenberg dat door Goois Natuurreservaat in 1999 is gekocht van de Zusters Augustinessen van Sint Monica. Medio 2014 hebben de zusters de kloostergebouwen De Stad Gods verlaten en overgedragen aan Goois Natuurreservaat. De zusters blijven op het landgoed op kleinere schaal actief vanuit het stiltecentrum Casella.

Door de aanleg van het ecoduct Anna’s Hoeve en een faunatunnel in de rijksweg A27 de komende jaren, vervult het landgoed een belangrijke rol als ecologische schakel tussen de Utrechtse Heuvelrug en ’t Gooi. Dit leidt tot beperkingen voor wat betreft mogelijke activiteiten en ontwikkelingen. Op het landgoed komen beschermde diersoorten voor, zoals de vleermuis en de das. 

Reageer op dit artikel