nieuws

Amsterdam wil 2.700 betaalbare woningen extra

regios

Er moeten in Amsterdam tot 2018 nog 2.700 betaalbare woningen extra bijkomen voor kwetsbare groepen.

Amsterdam wil 2.700 betaalbare woningen extra

Die ambitie heeft het stadsbestuur opgenomen in het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen 2016–2018. ‘De komende drie jaar willen we woonruimte beschikbaar krijgen voor bijna 10.000 kwetsbare Amsterdammers. Zij redden het zonder extra aandacht niet op de gespannen woningmarkt van Amsterdam’, zegt Laurens Ivens, wethouder Wonen.

Het doel is dat vanaf 2018 alle urgente kwetsbare groepen binnen drie maanden passende woonruimte krijgen aangeboden. Het gaat om mensen uit de maatschappelijke opvang, zwerfjongeren, statushouders, gezinnen met bijzondere problematiek, mantelzorgers, slachtoffers van huiselijk geweld en mensen met een medische urgentie.

De extra woonruimten moeten vooral komen van woningcorporaties, in bestaande voorraad en nieuwbouw. Ook vestigt de gemeente haar hoop op transformatie van leegstaande kantoren, het gebruik van jongeren- en studentenhuisvesting, tijdelijke wooneenheden en woningdelen. Het programma Huisvesting Kwetsbare Groepen 2016–2018 staat 9 december op de agenda bij de commissie Bouwen en Wonen.

Reageer op dit artikel